جزوه ی کتاب دینامیک اختری

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

جزوه ی کتاب دینامیک اختری

ابعاد غیر فیزیکی

تمام ابعاد غیر فیزیکی در واقع سطوحی از وجود هستند که در بسامدی بالا تر از دنیایی که می شناسیم در حال ارتعاش اند. این مساله باعث می شود که این ابعاد از چشم تمام وسایل امروزی و بعلاوه حواس پنجگانه ی ما پنهان و غیر قابل تشخیص باشند. همانطوری که انواع مختلف انرژی مثل نور، گرانش، اشعه ی ایکس و میکروویو و ... می توانند بدون این که با هم تداخلی داشته باشند فضای مشترکی را در آن واحد در دنیای فیزیکی اشغال کنند، این سطوح ابعادی مختلف نیز در یک فضای مشترک و در آن واحد با هم همزیستی می کنند. نوع هر یک از این سطوح، از دیگری مفاوت و خصوصیات و طیف ارتعاشی هر یک منحصر به فرد است.

با این حال توصیف قابل فهم از ابعاد غیر فیزیکی که احساسی واقعی از آن را به دست بدهد خیلی دشوار است. برای مثال طبقات اختری که قسمتی از سطح ابعاد غیر فیزیکی است هنگامی که با ابعاد ثابت و قابل پیش بینی فیزیکی مقایسه می شود بسیار پیچیده به نظر می رسد.

بسیاری از پیچیدگی های سطوح اختری واقعا ناشناخته اند. قوانین غیر فیزیکی (آن را فیزیک اختری بنامیم) که بر این بعد حاکم اند سیال و بی نهایت متغیر اند. بعلاوه ذهن شخص برون فکن به مقدار زیادی بر دریافت آن ها از ابعاد اختری تاثیرگذار است. این مساله باعث می شود که محققین و مکتشفین دنیای اختری تنها بتوانند با معدودی از فاکتور های ثابت کار کنند.

وقتی که با بعد اختری مواجه می شوید دیگر نمی توانید به همان راحتی که در دنیای فیزیکی اشاره می کنید و می گویید: این سیاره ی ما زمین است، این اتمسفر است و این هم فضای خارجی آن است و ... صحبت کنید. شما حتی نمی توانید اشاره کنید و بگویید: اینجا بعد اختری است!

اگر چه بعد اختری در تمام دنیای فیزیکی نفوذ دارد اما کلا دنیایی فضایی نیست. در هایی برای ورود به دنیای اختری وجود دارند، که همه جا و هیچ جا، در درون و بیرون از ذهن بشر قرار دارند.

به زبان دیگر می خواهم بگویم که لطفا هنگام کالبد شکافی و تفسیر طبیعت، مکانیک و دینامیک برون فکنی و دنیای اختری همراه من صبور باشید! این کار باعث می شود تا یک فهم عملی از روابط و تناقض هایی که بین دنیای فیزیکی و وجوه غیر فیزیکی دنیای عظیم چند بعدی وجود دارد ایجاد شود. امیدوارم که این کار باعث شود که بتوانید با این مشکلات و تناقض های فکری کنار بیایید.

نظریه ی کلاسیک ابعاد

این کتاب نه در اصطلاحات شرقی غرق شده و نه در نظریه ی اسراری. من ترجیح می دهم هر جا که ممکن باشد از کلمات توصیفی غربی استفاده و تجربیات و ادبه ی خود را با آن مرتبط کنم.

سیستم تفکری عصر نو که به طور عمده ای وامدار نظریه ی شرقی اسراری می باشد هفت بعد اصلی یا سطح از حیات را توصیف می کند که شامل بعد فیزیکی نیز می شود. این هفت بعد از بعد فیزیکی شروع می شود که شامل جامد، مایع، گاز و چهار سطح فرعی اثیری است. شش بعد دیگر به این صورت اسم گذاری شده اند: اختری، عقلی، بودهیک، اتمیک، آنوپاداکا و ادی. مشهور است که هر بعد دارای هفت مرحله یا طبقه ی درونی است و هر طبقه نیز دارای اقلیم ها، زیر طبقات کوچک تری است. همانطوری که مشاهده می کنید یک فهرست طولانی و پیچیده لازم است تا تمام اعضای داخلی این هفت بعد گرد آوری شوند و برای همین ساختار نیز تغییرات فراوانی وجود خواهد داشت.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...