تعبیر خواب کرکس

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب کرکس

در این مطلب به بررسی تعبیر خواب کرکس به عنوان یک پرنده می پردازیم. شما ممکن است در موقعیت ها و حالت های گوناگونی با پرنده ی کرکس رو به رو شوید. حیوانات سمبل های رایج و منحصر به فردی هستند که ممکن است به کرار در جریان خواب ها با آدن ها رو به رو شویم. حیوانات به عنوان معلمین طبیعت شناخته شده اند و می توان با تامل در نحوه ی زندگی و رفتار ها، درس های بسیار متنوعی را آموخت. به همین جهت از گذشته های دور تا کنون، شاهد بوده ایم که از سمبل حیوانات برای نماد پردازی و ساخت آثار هنری و ادبی استفاده شده است. کرکس می تواند در موقعیت های مثبت و منفی متعددی در خواب های شما ظاهر شود. ممکن است با دیدن یک کرکس در خواب خود دچار ترس و انزجار شوید یا در خواب مشاهده کنید که این پرنده در حال آسیب رساندن به شما با فرد دیگری می باشد. همچنین ممکن است در خواب خود، پرنده ی کرکس را به شکل موجودی رام و اهلی یا در حال کمک رساندن مشاهده کنید.

در دنیای خواب ها هر اتفاقی پتانسیل وقوع دارد. حیوانات سمبل هایی لزوما مثبت یا منفی نیستند. بلکه می توانند نقش های مثبت و منفی گوناگونی ایفا کنند. آن ها نماد غرایز درونی ما می باشند. ما می توانیم غرایز درونی خود را به شکل دلخواه خود تربیت کرده و از آن ها استفاده های مختلفی را به عمل آوریم. گرچه درک و تربیت برخی غرایز دشوار است و مهارت و صبر بیشتری نیز می طلبد.

زمانی که یک حیوان را در خواب خود با رفتاری ناخوش آیند و آزار دهنده مشاهده می کنید، یعنی لازم است یک غریزه ی درونی یا انرژی را شناخته و در مقابل آثار مخرب آن از خود محافظت کنید.

کرکس در فرهنگ عمومی ما، عمدتا به عنوان موجودی لاشخور شناخته شده است. یعنی موجودی که از جسد موجودات دیگر تغذیه می کند. ما در فرهنگ عامه به افرادی که از دیگران سود جویی کرده و از زحمات و انرژی آن ها به نفع خود استفاده می کنند لاشخور می گوییم. با دیدن خوابی در مورد لاشخور مراقب باشید که تحت تاثیر چنین صفاتی قرار دهید و از افرادی که چنین ویژگی هایی در آن ها پر رنگ است محافظت کنید. خود را در موقعیت هایی قرار ندهید که چنین موجوداتی بتوانند از شما سو استفاده کنند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...