تعبیر خواب ساخت خانه ی شنی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب ساخت خانه ی شنی

در این مطلب به بررسی تعبیر خواب ساخت خانه ی شنی به عنوان یک بازی می پردازیم. بازی ها از جمله منحصر به فرد ترین ابتکارات و تجربیاتی هستند که انسان ها قادر به خلق شان می باشند.

بازی ها ممکن است به کرار و به شکل های مختلف در خواب های ما ظاهر شوند. ساخت خانه ی شنی از جمله تجارب جالبی است که به طور رایج و در کنار سواحل انجام می شود و می تواند تداعی کننده ی احساسات لذت بخشی باشد که در تفریحات روزمره کسب می کنیم. بازی ساخت خانه ی شنی، در سطح کوچک، سعی در ایجاد تجربه ای مانند داشتن یک خانه یا قصر واقعی می باشد. به عبارتی بازی ساخت خانه ی شنی، شبیه ساز ساخت خانه ی واقعی می باشد. شما ممکن است خود یا دیگران را در خواب هایتان مشغول ساخت خانه ی شنی مشاهده کنید. در علم تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را درون شما زنده می کند؟ درسی که از آن ها می گیرید، چگونه می تواند برای شما الهام بخش و کمک دهنده باشد؟

خوابی با موضوع بازی ساخت خانه ی شنی می تواند پیغامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که به ساخت تجاربی بپردازید که می تواند شما را برای مواجهه با چالش های واقعی یا بزرگ تر آماده کند.

همان طور که کودکان برای کسب تجربه و درک چالش های زندگی افراد بزرگسال، بازی هایی را طراحی می کنند، ذهن ما نیز قادر است پیش از مواجهه با یک چالش، آن را از پیش طراحی کرده و به تقویت خود جهت مواجهه با آن مشکل خاص بپردازد.

اما برای ساخت تجارب مشابه یا در واقع بازی ها، ما انسان ها نیازمند به کار گیری نیروی خلاقه ی خود هستیم. چنانچه از این مهارت استفاده نکنیم نمی توانیم خود را برای مواجهه با چالش های مهم زندگی آماده کنیم.

به طور مثال در بازی ساخت خانه ی شنی، می توان گفت که خانه محل استراحت و آرامش شخصی ما می باشد. به ما کمک می کند تا نوعی حریم خصوصی داشته باشیم. در واقع خوابی با موضوع خانه ی شنی می تواند سمبل تلاش شما برای کسب آن دسته از مهارت هایی باشد که کمک می کند تا مفهوم آرامش و حریم شخصی آشنا شده و چنین قدرت هایی را در زندگی خود گسترش دهید.

به طور مثال آیا در زندگی واقعی، فردی اغلب مضطرب هستید؟ شما می توانید با به کارگیری روش هایی تمرین کنید که اضطراب خود را کنترل کنید. درست مثل تجربه ی بازی کردن. در جریان یک بازی، شما می توانید با چالش ها و موقعیت های اضطراب آور رو به رو شده و با آن ها مبارزه کنید بدون این که قرار گیری در چنین موقعیت هایی به شما آسیب وارد کند. بازی هایی که در سطح ذهنی، روانی یا فیزیکی به آن ها مشغول می شویم، می توانند دارای هدف ها و طراحی های بسیار متنوعی باشند.

خوابی با موضوع بازی می تواند پیغامی از جانب ناخودآگاه شما باید مبنی بر این که متوجه باشید خود را به چه بازی هایی مشغول می کنید و این بازی ها شما را برای مواجهه با چه موقعیت هایی تربیت می کنند؟ آیا این بازی ها مفید هستند یا مضر؟ انگیزه ی طراح هر بازی را شناخته و از پرداختن به بازی هایی که می توانند برای شما مضر باشند خودداری کنید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...