تعبیر خواب کوهستان

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب کوهستان

سمبل کوهستان در رویا، با احساس مشقت و سختی مرتبط می باشد. همان طور که برای صعود به کوهستان، باید مسیری دشوار را پیمود. در مقابل این دشواری، کوهستان در موضعی با شکوه می باشد. این رویا به این مفهوم اشاره دارد که برای رسیدن به شکوه و جلال، لازم است تا مسیر دشواری نیز پیموده شود. اما این کاملا به شما مربوط است که شکوه و جلال را در چه چیزی مشاهده می کنید، و اصولا در زندگی برای رسیدن به چه نوع هدفی تلاش می کنید.

اگر در رویا احساس کنید که در کوهستان گم شده اید، باید بدانید که گم شدن، با احساس فراموشی، پوچی و یا احساس بی هدفی گره خورده است. ممکن است احساس کنید که ارزش های زندگی خود را به یاد نمی آورید یا اهدافی که در سال های اخیر، برای آن ها تلاش می کرده اید، هم اکنون برای شما کاملا بی ارزش شده باشند. در عین حال تلاش های شما هنوز به پایان نرسیده و خود را مشغول تلاش های گذشته مشاهده می کنید. احساس می کنید که باید کاری را که شروع کرده اید را به پایان برسانید.

به هر حال این رویا از شما می خواهد تا ارزش های خود را باز شناخته و از خود بپرسید که اصولا برای چه چیزی یا چه هدفی، در حال تلاش و دوندگی هستید؟ این اهداف چگونه در شما انگیزه ای ایجاد میکنند؟ شما همچنان به درونیات خود توجه دارید پس اجازه ندهید که ارزش های اکتسابی و نادرست بر شما غلبه یابد. شما بیش از هر زمان دیگری احساس می کنید که باید به تنهایی برای زندگی خود ارزش گذاری کرده و اهداف و اخلاق مورد نظر تان را در پیش بگیرید.

اگر در رویا مشاهده کنید که در هنگام شب، در منطقه ی کوهستانی گرفتار شده اید، این رویا تصویر گر موقعیتی نامشخص است. هم اکنون زمانی است که حقایق بسیاری بر شما پوشیده مانده و قادر به درک ابعاد پنهان شرایط خود نیستید. ممکن است احساس کنید که در زندگی، در مسیر رسیدن به هدف و مقصد خود گم شده اید یا درگیر موقعیتی مشکوک و نامعمول شده اید.

این رویا به شما می گوید که هم اکنون زمان صبر و توقف می باشد. شما نیاز دارید که تا روشن شدن امور، توقف کرده و از هدف و انگیزه ی خود مراقبت کنید. هم چنان که در زندگی بیداری عقیده داریم، شب بالاخره به اتمام خواهد رسید و روشنایی بر حقیقت زندگی خواهد تابید.

این رویا همچنین به شما می گوید که چنین توقف ها و موقعیت هایی، جزئی از شرایط زندگی هستند، همان طور که متناوبا، روز و شب تکرار می شود، تا چرخه ی طبیعت ادامه پیدا کند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...