تعبیر خواب بوسه ی عشق قدیمی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب بوسه ی عشق قدیمی

بوسه و بوسیدن از سمبل های رایج و پرتکراری است که تا کنون گزارشات بسیاری در مورد آن به ثبت رسیده است. بوسه می تواند در موقعیت های گوناگونی ظاهر شده و احساسات مختلفی را درون بیننده ی خواب ایجاد کند. در این مطلب به بررسی موقعیتی می پردازیم که خود را مشغول بوسیدن عشق قدیمی می بینید، یا بر عکس، مشاهده می کنید عشق قدیمی شما در حال بوسیدن شماست.

الگو هایی که در تفسیر چنین خوابی مورد استفاده قرار می گیرد می تواند در تفسیر سمبل های مشابه تا حد زیادی موثر واقع شود.

در ابتدا بهتر است بدانید که به چه علت معشوق قدیمی خود را در خواب ملاقات کرده اید. در تعبیر خواب روانشناسی، انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را درون شما زنده می کند؟ حضور این فرد در خواب شما به صورت سمبلیک می باشد و قصد دارد شما را متوجه یک انرژی یا طرز فکر کند که در حال تاثیر پذیرفتن از آن می باشید.

انسان ها موجودات پیچیده ای هستند و شناخت ذات و ماهیت آن ها کار ساده ای نیست. افکار و نظرات مختلفی که در طول زندگی با آن ها رو به رو می شویم و از آن ها تاثیر می پذیریم، دارای ابعاد و انرژی های گوناگون بوده و شناخت ماهیت آن ها کار ساده ای نیست.

افرادی که در طول زندگی به آن ها علاقه مند می شویم، بیش از افراد دیگر بر ما تاثیر می گذارند و می توانند شخصیت و طرز فکر ما را به کلی متحول کنند، اما این تاثیر پذیری لزوما همواره مثبت و سازنده نیست. افکار و انرژی ها نیز به همین شکل اند. خوابی با موضوع بوسه ی عشق قدیمی می تواند پیغامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که طی روز ها یا ماه های اخیر، مجددا در حال تاثیر پذیرفتن از افکار یا انرژی هایی هستید که ریشه در تجارب گذشته ی شما دارند. در مورد ماهیت این افکار آگاه باشید و اجازه ندهید که عادت ها یا افکار منفی درون شما زنده شده و به تدریج قدرت پیدا کنند. به عبارتی مراقب باشید که اشتباهات گذشته ی خود را مجددا تکرار نکنید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...