تعبیر خواب پدوفیل

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب پدوفیل

خوابی با موضوع گرایشات پدوفیلی می تواند حتی برای افرادی رخ دهد که در زندگی بیداری از این گرایش بیزار هستند. در این حالت باید بدانید که تمام اتفاقاتی که در خواب مشاهده می کنیم جنبه ی سمبلیک دارند.

کودکان در تعبیر خواب روانشناسی، سمبل کودک درون و ذوق و خلاقیت فردی می باشند. مثل هنر ها و استعداد های درونی تان. اما زمانی که با گرایشات پدوفیلی در خواب خود رو به رو می شوید، یعنی این که در حال سو استفاده از کودک درون خود هستید و لازم است تا از استعداد خود در مسیر بهتری استفاده کنید تا باعث رشد مادی و فکری شما در زندگی بیداری شود.

تفاوتی ندارد که در خواب شما، چه کسی دچار گرایشات پدوفیلی است. در تعبیر خواب روانشناسی، تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این افراد، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

اگر در خواب خود با یک فرد ناشناس رو به رو شوید، باید بدانید که این فرد می تواند نماد جنبه های جدید و ناشناخته ای از شخصیت شما باید که به تازگی و طی جریانات اخیر زندگی، به سطح آمده و در حال درک شان هستید و لازم است در مورد بروز و درک این جنبه ها، با آرامش و صبر به پیش بروید.

هر بار که با خوابی در مورد گرایشات پدوفیلی رو به رو می شوید از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری در حال نادیده گرفتن یا استفاده ی نادرست از کدام دسته از استعداد ها یا هنر های خودتان هستید؟

به چه علت خود و توانایی هایتان را دست کم گرفته یا اجازه می دهید که دیگران شما را دست کم گرفته و از استعداد های شما در مسیر نادرستی استفاده کنند؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...