تعبیر خواب بحث و مشاجره

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب بحث و مشاجره

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود، لحظات و برخورد هایی ناخوش آیند را تجربه کنیم که گاها مشابه احساسات و رفتار هایی است که در دنیای بیداری نگران رو به رو شدن با آن ها هستیم. چنین خواب هایی بیش از هر چیز، بیانگر حالات و انسداد های روانی خودمان هستند که در قالب رفتار ها و انسان های سمبلیک ظاهر می شوند. اگر در خواب مشاهده کنید که دیگران با شما رفتار پرخاشگرانه و غیر منصفانه دارند، باید بدانید که آن ها سمبل آن دسته از افکار و قواعد فکری محدود کننده ای هستند که جلوی پیشرفت شما را گرفته یا آرامش روانی شما را مختل کرده اند.

برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که آن ها، چه نوع احساسات و افکار یا خاطراتی را برای شما زنده می کنند؟ چه درسی می توانید از آن ها بگیرید؟ چگونه با به کار گیری این درس ها می توانید انسداد های روانی خود را برطرف کرده و نوعی بالانس را در زندگی خود ایجاد و تجربه کنید؟

خوابی با موضوع بحث و مشاجره از شما می خواهد تا کنترل افکار و احساسات خود را به دست گرفته و خارج از توقعات و چهارچوب های تعیین شده به زندگی خود ادامه دهید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...