تعبیر خواب جشن تولد گرفتن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب جشن تولد گرفتن

در این مطلب به بررسی تعبیر خواب جشن تولد گرفتن به عنوان یک موقعیت می پردازیم. جشن تولد از جمله رویداد هایی است که با هدف داشتن یک تجربه ی لذت بخش و جالب صورت می گیرید. ما انسان ها در جریان جشن تولد، بیشتر شدن تجربه ی حضور خود در جریان زندگی را جشن گرفته و به آینده و فرصت هایی که می توانیم پیش رو داشته باشیم فکر می کنیم. برای داشتن تجارب شیرین و لذت بخش آرزو می کنیم و یک دوره ی زمانی را خاتمه یافته اعلام می کنیم.

ما انسان ها در سطح روانی و ذهنی نیز گاها جشن تولد هایی را تجربه می کنیم. به طور مثال از این که مدت قابل توجهی توانسته ایم مهارت جدیدی را در زندگی بیاموزیم و یک عادت بد را کنار بگذاریم را جشن می گیریم. برای آینده ی خود برنامه و آرزو هایی را تدارک می بینیم تا بتوانیم تجارب لذت بخش و خوش آیند تری را تجربه کنیم. دیدن خوابی با موضوع جشن تولد، می تواند سمبل یکی از این شروع های جدیدی باشد که می توانید درباره ی زمانی فعلی و در زندگی خود داشته باشید. تجاربی که در زندگی به دست می آوریم، فارغ از خوب یا بد بودن شان، سبب ایجاد قدرت هستند. چرا که در جریان کسب تجارب، شناخت بیشتری نسبت به ذات زندگی و عناصر آن به دست می آوریم. این خواب می تواند پیغامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که از فرصت های پیش روی خود، برای کسب تجارب شیرین و لذت بخش استفاده کنید یا به دنبال خواسته هایی بروید که در نهایت باعث ایجاد احساس رضایت و خرسندی در درون شما می شوند. همچنین قدر گذشته و تجاربی که داشته اید را بدانید. اجازه ندهید نتیجه گیری های ناامید کننده و یاس آلود باعث شوند تا ذات تجربه کردم را بی ارزش بپندارید.

به طور مثال سرانجام ناخوش آیند یک رابطه ی عاشقانه به این معنی نیست که شما از ابتدا به دنبال خواسته ی اشتباهی رفته اید. شما در ابتدا می دانستید که یک رابطه با ریسک همراه است و سرانجام آن قطعی و مسلم نیست. تجربه ای که در جریان یک رابطه به دست آورده اید نوعی از عشق ورزیدن و یا مورد توجه قرار گرفتن است و شناخت و علمی که از این طریق کسب کرده اید مانند یک ثروت روانی، همراه با شما باقی خواهد ماند.

تفاوتی ندارد که در خواب خود، تولد چه کسی را مشاهده می کنید. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل انرژی ها یا افکاری هستند که در حال تاثیر گذاری بر زندگی و تصمیمات ما می باشند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که این شخص و احساسی که به شما می دهد، دارای چه مفهوم یا درسی می باشد؟ آیا تاثیر پذیرفتن از این انرژی صحیح می باشد یا خیر؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...