تعبیر خواب سیارات

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب سیارات

در این مطلب به بررسی تعبیر خواب سیارات به عنوان یک نماد می پردازیم. شما می توانید به کمک تکنیک هایی که در این مطلب معرفی می شود، بسیار ساده تر از آن که فکرش را کنید، به تفسیر خواب هایی با موضوع سیارات بپردازید. شما ممکن است در خواب خود، سیاراتی را ببینید یا نام ببرید که در دنیای واقعی تنها نام آن ها را شنیده اید و اطلاع بخصوصی در مورد مفهوم و ماهیت آن ها ندارید.

مهم ترین مفهوم پشت هر سمبل از نظر تعبیر خواب روان شناسی، احساسات می باشد. در افسانه ها و فرهنگ عمومی، داستان ها و شخصیت های مختلفی برای سیارات تعریف شده است و این داستان ها به طور نمادین، تشریح کننده ی مفهوم سمبلیک یک سیاره هستند. حال چگونه می توان به کمک این داستان ها به تعبیر خواب روانشناسی خواب ها پرداخت؟ به طور مثال اگر یک سیاره به الهه ی جنگ منتصب است می توان اینطور استدلال کرد که در حال حاضر، و در زندگی بیداری، شما در حال مواجهه با انرژی یا احساس جنگ روانی و فکری می باشید و لازم است کنترل این انرژی یا احساس را به دست گرفته و تحت تاثیر غلبه ی این احساسات، تصمیمات ناشایستی را اتخاذ کنید. جریان زندگی ما می تواند ما را درگیر احساسات و چالش های مختلفی کند. گاها ممکن است چند احساس مختلف درون ما به مقابله بپردازد. در این حالت لازم است انتخاب کنیم که قصد داریم اجازه دهیم کدام احساس بر ما و زندگی مان غلبه پیدا کرده و پیروز شود. در این دوران ممکن است چند سیاره را به طور همزمان در خواب خود مشاهده کنید.

سیارات درون آسمان، صرفا توده هایی معلق نیستند. آن ها دارای نوعی هوشمندی می باشند. هر چند ما به این سیارات دسترسی نداریم اما در فرهنگ عمومی، داستان های مختلفی در مورد سیارات و ستارگان نقل شده است.

ممکن است در خواب های خود مشاهده کنید که در حال سفر به یک سیاره هستید. این خواب می تواند به این معنا باشد که شما در حال آشنایی دقیق تر و عمیق تری با یکی از احساسات درونی خود می باشید. شناختی که بسیار سطح بالا تر از دانسته های گذشته ی شما در مورد یک احساس می باشد.

به طور مثال در فرهنگ عمومی، سیاره ی زهره یا ونوس به عنوان سمبل عشق شناخته شده است. چنانچه در خواب مشاهده کنید که به سیاره ی زهره سفر کرده اید، می تواند به این معنا باشد که در حال یادگیری مفاهیم عمیق تر و ارزشمند تری در مورد عشق می باشید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...