رمان از ما بهترون| پست پنجم

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

-نه اسی خان ، دلمون خوش بود شما راه بلدین اومدین کمک ما .

-هی...حدودا ...آهان دیدمشون.

-کو؟ کجاس؟

-بیاین رو دیوار

بدون توجه به پوزخند تمسخر آمیز سنا روی دیوار می پرم . نگاه اسی یه لحظه روی پرش بی نقصم ثابت می مونه . بی توجه می گم : کو؟

-چی...ها...اونجاس ..همون جا که چن نفر جلور جمع شدن .

با تعجب می گم : مهد کودک!

محل مهمونی یه مهد کودک لوس و بی مزس . ینی من تو کار این ندا موندم . جلو در به هلن که خودشو شکل یه گربه ی سفید چاق کرده سلام می کنم . نگاهی به دور و ور میندازم و به قیافه ی اصلیم بر می گردم . نفس راحتی می کشم و از دیوار رد میشم .

سنا با حسرت میگه : حیف شد ! الان بوی ادکلنم میره...

البته آروم میگه . من هم ریز می خندم . یکی از جنا هم بو میکشه و میگه : هی ! خانوم خوشگله ادکلنت جا موند .

سنا می خواد که برگرده جوابشو بده که اسی که هنوز تو تریپ گربه ایشه غرشی واسه پسره میاد و حالشو میگیره . بی اهمیت به جمعیت که دور میزا جمع شدن نگاه می کنم . چه مسخره . فشفشه های مهد کودکو آتیش زدن . یه عده با کاغذ رنگیا کاردستی درست می کنن . بقیه هم با گواشا نقاشی می کشن . حالا من از خنده در حال مردن .

اسی با حالت تسخی میگه : نیشتو ببند ! به چی می خندی ؟

-دارم به قیافه ی وحشت زده ی کسایی که فردا تشریف میارن می خندم . ینی از ترس می میرن .

-وسایلو جم می کنن .

-ولی می فهمن که یکی گند زده تو وسیله هاشون .

-نیس که کم گند زدیم تا حالا

با حرکتی خودمو به ندا که با ماکسی شرابی با حالی کنار سالار ایستاده می رسم و با تعجب می پرسم : ندا! این جا چه خبره؟

-اول سلام . دوم مگه چه خبره ؟ مثلا جشن نامزدیمه .

-ببند نیشتو ...حالا انگار صد ساله ترشیده ...چرا اینجا ، جا قحط بود!

-میدونی عزیزم ، من و سالار با هم تصمیم گرفتیم که جشنو یه جای متفاوت برگزار کنیم که هیچ کس فراموش نکنه .

-عزیزم ، این جا که چفت وبسته ...

-چرا یه کانال کولر داره که بچه ها از اون دارن پذیرایی رو میارن .

و به کانال سقف اشاره می کنه.

سالار هم پیرهن مشکی جذبی با یقه ی باز پوشیده و مو های کوتاه و مشکیش رو شلخته توی صورتش ریخته . با چشمای خمارش ما رو به طرف میزی دعوت میکنه .

سالار یه سر و گردن از خود ندا بزرگتره و البته هیکلی تر از اسی و رامبد ماست .

-ماست؟!

اینو در حالی میگم که با تعجب به ظرفای کوچیک ماست روی میز نگاه می کنم.

سالار رو به اسی میگه : مسابقه میدی؟

با شیطنت به اسی نگاه می کنم . حواسم پی پیرهن سفید مارک دارش و کراوات نقره ای و مشکیش که شل بستش ، میره.

اما اصلا مردد نمیمونه و بلند میشه و به طرف میز میره . ندا با شیطنت میگه : آنی ، تو هم برو.

رنگ از روم می پره ، با تعجب میگم : من؟!

سالار به طرف ما بر می گرده و یه لحظه با تعجب به من خیره میشه و بعد خودش و ندا به هم نگاه می کنن و می زنن زیر خنده .

-چیه ؟ چیز خنده داری گفتم ؟ شما چرا می خندین؟

صدای خنده ی سالار بلند تر یشه ، طوری که یه عده به ما نگاه می کنن.

ندا در حالی که توی چشماش اشک جمع شده ، دستش رو روی دستم میذاره و میگه : عزیزم ، دخترا شرکت نمی کنن ، ولی تو هم بد جوری خجالتی هستیا!

شیطونه میگه توپ گوشتی پای صندلی رو بردارم و بزنم اول تو صورت سالار و بعد تو صورت ندا.

-اما من شرکت می کنم.

با تعجب سرم رو بر می گردونم . سنا این حرفو زد! پشت چشمش رو نازک کرده و بالای سرم دست به سینه وایساده و منتظر جواب ندا و سالاره.

کمی که میگذره ، واقعه رو هضم می کنم . دندونامو روی هم میسابم ، با عصیانیت می گم : سنا!

ندا و سالار با تعجب به من و بعد دوباره به سنا نگاه می کنن . سالار لبخند مکش مرگ مایی میزنه و میگه : بفرماید سنا خانوم.

با عصبانیت به سالار نگاه می کنم ، جواب میده : اشکالی نداره ، سنا هنوز بچه اس.

بر می گردم  که یه چیزی بار سنا کنم که دیگه نمیبینمش . سرمو به چپ و راست می چرخونم . سنا رو پیش اسی ، پشت میز مسابقه میبینم . با جیغ کوچولویی میگم : سنا!

اما صدام توی دست و جیغ مهمونا که بازیکنا رو تشویق می کنن گم میشه . همه دور میز جم میشن و برای دیدن سنا از جام بلند میشم و کمی از زمین فاصله میگیرم .

نمی دونم بغض کردم ، عصبانی هستم یا نگران...

سنا به پهنای صورتش میخنده و ظرفشو بررسی می کنه . اسی آستیناشو بالا میزنه . انگار که هیچ صدایی نمیشنوم . انگار کر شدم .

پسر جوونی با کله ی کچل اما خوش قیافه زیر چشمی ، در حالی که روی ظرف ماستش خم میشه و به حریفاش ، علی الخصوص سنا نگاه میکنه .

سردرگم میون اجنه و سر و صدا ، دنبال یه چیزی می گردم که کمکم کنه .

نمی دونم چرا ....نمی دونم از چی می خوام فرار کنم .

-آخ

پسر جوونی محکم بهم تنه می زنه که روی زمین پرت می شم . خیره بهش نگاه می کنم . اشک توی چشمام جمع شده . فکم می لرزه . دنبال یه بهونه برای گریه کردن می گردم .

پسر زیبایی به نظر میرسه . تی شرت زیتونی خوشگل و جذبی پوشیده و آیینه جیبیش رو محکم توی دستش گرفته . اول با تعجب نگام میکنه . با حالت شرمنده ای میگه : ببخشید .

اما من هنوز با نگاه افسردم بهش نگاه می کنم .

به نظر میرسه کمی نگران شده . آیینه رو توی جیب شلوار ذغالیش میندازه و دستش رو به طرفم دراز میکنه .

دستام از پشت روی زمینه و نیم خیز هستم . محکم نفس می زنم . کسی متوجه ما نیست . بی اختیار دستشو میگیرم و از روی زمین بلند میشم .

-حالتون خوبه؟ ببخشید هلم دادن ، اصلا متوجه نبودم که بهتون خوردم .

اما اصلا به حرفاش اهمیت نمی دم . بر خلاف میل باطنیم به چهرش خیره میمونم . سبزه ، با چشمای نافذ و قهوه ای تیره . ابرو های اسپرت مردونه و مو های کوتاه و مشکی .

-شما انگار حالتون خوب نیست .

دستمو دوباره میگیره و به طرف میزی ، ته سالن مهد کودک می کشونه . خودمو روی صندلی کوچیک جمع می کنم و به اطراف نگاهی میندازم . همه ی اجنه برای دیدن مسابقه جمع شدن و تمام میز ها خالی شده .

-بفرمایید .

دوبراه برگشته و یه لیوان آب آورده . به حالت زمزمه وار ازش تشکر می کنم و آب می خورم . مثل آب روی آتیش می مونه .

لیوان رو با دستای لرزون روی میز میذارم .

رو به روم نشسته و با نگرانی نگام می کنه . لبخندی می زنه و میگه : چیزی نیس ، ترسیدین ...، حالا بهترین؟

سرمو به علامت مثبت تکون می دم . با لبخند دختر کشش ادامه میده : اسمتون چیه ؟

-با صدای گرفته میگم : آنیا.

-اسم منم...

حرفش لای جیغ مهمونا که نشونه ی پایان یافتن مسابقه اس گم میشه .

مهمونا پخش و پلا میشن . سنا به طرفم میدوه و میگه : آنی من برنده شدم !

دوس دارم لیوانو به طرفش پرت کنم . وقتی که به زور سنا رو از توی بغلم بیرون میارم ،دیگه خبری از اون پسر نیست .

بعد ساعتی ، خسته و کوفته به مقصد خونه جیم میشیم . وقتی مقصد رو بلدیم نیازی به تبدیل شدن نیست .

همش به اون پسره فک می کنم اما یه حس دوگانگی منو یاد آرش میندازه.

**********************

با تشکر از همتون

شب خوش

            

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...