تعبیر خواب مسافرت

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب مسافرت

بسیار اتفاق می افتد که در رویا، خود را مشغول مسافرت یا در حال تصمیم گیری برای مسافرت مشاهده می کنیم. مسافرت غالبا با تغییرات مرتبط می شود. اگر شما در رویا قصد مسافرت داشته باشید، یعنی در تلاش هستید تا موقعیت زندگی خود را تغییر دهید.

اگر در رویا به سفری کاری بروید، قصد دارید تا در رابطه با موقعیت شغلی خود، دست به تغییراتی بزنید که می تواند منجر به کسب درآمد بیشتری شود. هر چند که این رویا گاهی می تواند با روش هایی برای کسب اعتماد به نفس و قدرت و تاثیر گذاری در جمع نیز مرتبط باشد. در هر صورت اگر در رویا در حال تدارک دیدن یک سفر باشید، به این معناست که جرات لازم برای انجام یک ریسک اساسی را به دست آورده اید.

اگر در رویا قصد رفتن به یک سفر معنوی و زیارتی را داشته باشید، باید بدانید که تغییراتی که متوجه آن هستید، مربوط به تعالی روحی و معنوی هستند. این رویا می تواند به نوعی ظاهر گرایی در کسب معنویت و به جا آوردن اصول دینی نیز اشاره داشته باشد.

اگر در رویا مشاهده کنید که علاقه مند هستید که به یک سفر زیارتی معنوی بروید، اما یک وسیله ی مهم را فراموش کرده اید، باید بدانید که در مورد ویژگی های اخلاقی و رفتاری، دچار ارزش گذاری هایی ظاهری شده اید، و باطن خیر و بدی را به فراموشی سپرده اید. این رویا از شما می خواهد تا در مورد ارزش هایی که شما را در زندگی به پیش می راند از خودتان سوال کنید و بپرسید که هم اکنون، اهرم پیش برنده ی در زمینه ی معنوی و اخلاقی چیست؟ آیا شما فردی هستید که صرفا پیرو عقاید سنتی می باشد و هیچ گاه درباره ی چیستی یا درست و غلط بودن کنه ی امور، خود را به چالش نکشیده یا از خود سوالی نپرسیده است؟

به هر حال این رویا به شما می گوید رویه ای که در پیش گرفته اید نه تنها برای شما سود آور نیست، بلکه شما را بر سر دو راهی های متعددی قرار داده است و نتوانسته منافع شما را تامین نماید.

اگر در رویا مشاهده کنید که اسباب لازم برای رفتن به یک سفر را ندارید، باید توجه داشته باشید که علت این احساس فقدان چیست؟ یا به طور کلی چه مساله ای این احساس فقدان را در شما ایجاد کرده است؟ این احساس فقدان می تواند صرفا به علت عدم اعتماد  به نفس در شما ایجاد شده و شما را متوقف ساخته باشد.

این رویا نشان می دهد که چگونه شما به رغم جسارت و آمادگی درونی برای ایجاد تغییرات، دچار انفعال شده اید. چه افرادی را در رویای خود مشاهده می کنید؟ این افراد هر کدام سمبل بخشی از شخصیت شما هستند. اگر این افراد را در زندگی واقعی می شناسید، توجه داشته باشید که این افراد برای شما یادآور چه احساس یا خاطره ای هستند و برای شما چه سمبلی را ایجاد می کنند؟

این رویا می تواند نشان دهنده ی این معنا باشد که شما تحت تاثیر انسان ها یا افکاری منفی و مخرب هستید که قدرت تاثیر گذاری شما را مختل کرده اند. شاید لازم باشد تا ارتباط خود را با این منافع منفی قطع کرده و میل خود به ایجاد تغییرات را مورد بازبینی قرار دهید.

در مجموع می توان گفت که مسافرت، به تمایل برای تغییر درونیات اشاره دارد. شاید در تلاش هستید تا مهارت های شغلی یا هنری خود را گسترش دهید. اگر این رویا به طور مکرر دیده شود، به تلاش مداوم شما اشاره دارد که احساس می کنید درگیر نوعی مانع شده است. این تکرار از شما می خواهد تا موانع پیش روی خود را شناخته و مطمئن شوید که این موانع اساسا حقیقت دارند یا خیر.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...