تعبیر خواب ساعات روز

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب ساعات روز

ساعت و موقعیت شما در خواب ، میتواند تنها برگرفته و مشابه همان حالت روز در دنیای واقعی باشد . ممکن است در خواب ، متوجه ساعت و وضعیت روزی که در آن به سر میبرید نباشید . در این حالت تعبیر خاصی نمیتوان از وضعیت داشت اما اگر در رویا بدانید که در چه ساعتی از روز هستید و وضعیت آب و هوایی چگونه است ، تمام این شرایط از تعبیر مشخصی برخوردارند .

ساعت و زمانی از روز که در خواب متوجه آن هستید ، میتواند یادآور خاطراتی باشد که در گذشته ، در همچین روز و زمانی اتفاق افتاده است .

از طرف دیگر ، وضعیت و زمان روز میتواند برگرفته از آینده و اتفاقاتی باشد که با موضوع خواب شما مرتبط است و خواب قصد دارد نکاتی را درباره ی این اتفاق شرح دهد .

خوابی که در آن آگاه باشید هوا روشن است و در روز به سر می برید ، شما را درباره ی موقعیتی که در آن قرار گرفته اید یا قرار خواهید گرفت ، آگاه میکند . این خواب نشان میدهد که شما به روشنی قادر خواهید بود که مسائل را درک کرده و نسبت به واقعیت آن ها آگاهی پیدا کنید . این خواب میتواند نماد روشن شدن حقایق و پرده برداری از راز های نهفته ی شما باشد .

تعبیر خواب طلوع خورشید _ فجر _ سپیده دم

طلوع میتواند سمبل شروعی جدید و به وجود آمدن روحیه ای شاد و سرزنده در شخصیت رویابین باشد .

طلوع خورشید ، سمبل احساسات و روحیات رویابین در زندگی بیداریست .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...