تعبیر خواب زندگی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب زندگی

زندگی کلمه یا توصیفی است که نسبت به فرآیندی خاص اطلاق می شود و نمود مشخص و ثابتی ندارد. در اینجا به آن دسته از رویاها اشاره دارد که موضوع اصلی آن ها زندگی، جان و حیات می باشد. ممکن است در رویا احساس کنید که با چالشی در مورد زندگی و حیات رو به رو هستید یا پرسش هایی درباره ی رشد و بقا را مطرح کنید. در اینجا موضوع اصلی رویا زندگی و فلسفه ی آن می باشد. مسائلی که در رویا میشنوید و مشاهده میکنید، بستگی به جهان بینی و ایده های شما دارد و نمی توان آن ها را مطلقا درست یا غلط دانست. شما در رویا، آزمایشگاهی انتزاعی را ایجاد کرده اید تا در شرایطی کنترل شده، به آزمایش و بررسی ایده ها و پیش فرض های خود بپردازید.

تعبیر خواب زندگی گیاهان

اگر در رویا با سمبل هایی مرتبط با حیات گیاهان رو به رو باشید، باید بدانید که گیاهان، سمبل زندگی ارگانیک و بی انتها هستند. گیاهان غالبا با استعداد ها، ایده ها و توانایی های جسمی و طبیعی مرتبط می باشند. همچنین می تواند به مسائلی درباره ی سلامتی و احیا اشاره داشته باشند. زمانی که در رویا شاهد زندگی و رشد و رویش گیاهان هستید، باید بدانید که ایده ها و چالش های شما درباره ی پرورش یا پیگیری استعدادی خاص، به حد کافی انگیزه بخش و ارزشمند می باشد و شما هم اکنون انرژی و پتانسیل کافی برای پیگیری استعداد های درونی خود را دارید.

تعبیر خواب زندگی حیوانات

اگر در رویا با تولد و زیستن حیوانات رو به رو شوید، باید بدانید که حیوانات در رویا، غالبا به طور مستقیم به غرایز اولیه اشاره دارند. این که هر حیوان سمبل کدام دسته از غرایز شما می باشد، تا حد زیادی به درونیات، برداشت اولیه و خاطرات و اعتقادات شما مرتبط می باشد. از طرفی، دیدن تولد و زندگی حیوانات، به دیدگاه های شما درباره ی چگونگی بروز غرایز و تاثیر گذاری آن ها اشاره دارد. ممکن است احساس کنید که قانون جنگل، بر نحوه ی بروز غرایز انسان ها در جامعه حکم رانی می کند. از طرفی این فکر می تواند شما را تا حد زیادی بدبین ساخته باشد. این رویا به شما یادآور می شود که انسان ها اساسا با حیوانات تفاوت های چشم گیری دارند و نمی توان درباره ی آن ها با قوانین و روابطی که بین حیوانات وجود دارد قضاوت درستی انجام داد.

تعبیر خواب زندگی در مقابل مرگ

زمانی که زندگی در تضاد با مرگ ظاهر می شود، در واقع با یکی از مفاهیم اولیه در میان انسان ها رو به رو هستیم. مفهومی که سیاهی را در مقابل سفیدی و بدی را در مقابل خوبی و زندگی را در مقابل مرگ قرار می دهد. اول از همه باید بدانید که این مفهوم نیز مانند بسیاری از مفاهیم فرهنگی و عقیدتی، ساخته ی ذهن انسان هاست و جهان شمول نیست. در هر مکتب فکری، سعی شده تا انتظام و پایه های منطقی برای طبیعت و خلقت در نظر گرفته شود. چرا که دنیای بدون نظم برای انسان قابل تحلیل و بررسی نیست. این دسته بندی ها به انسان کمک میکند تا به خلق قوانین جدید بپردازد یا درباره ی علت و چیستی مسائل، فلسفه ای را ایجاد کند.

 زمانی که در رویا تقابل مرگ و زندگی را مشاهده میکنید، باید بدانید که ذهن شما در حال آموختن مسائلی درباره ی زندگی، به عنوان پروسه ای که بخشی از آن را تجربه کرده اید، و مرگ، به عنوان اتفاقی که تصور روشنی از آن ندارید می باشد. در فلسفه ی شرقی، ترس از مرگ، در نتیجه ی ترس از زندگی به وجود آمده است. مرگ از آن دسته مسائلی است که ماهیت و چیستی زندگی را به انسان یادآور می شود و این مساله در انسان ترس از زندگی را تشدید می کند. دنیایی که سعی دارد با توسل به تخیلات و آرزو ها و سرگرمی ها انکار کند، دوباره خودنمایی کرده و او را به چالش دعوت می کند.

شما در این رویا در حال آموختن ابعادی جدید از فلسفه ی مرگ هستید.  زمانی که زندگی، دشوار تر از مقابله با مرگ جلوه می کند و باعث میشود که به جای گریز از مرگ، به مبارزه با زندگی و بهبود کیفیت زندگی خود بپردازد و این دیدگاه لزوما منفی و منزجر کننده نیست.

در مجموع می توان گفت که دیدن رویاهایی با موضوع زندگی، اشاره به ذهنی ماجراجو و پرسش گر دارد که به دنبال یافتن چیستی زندگی می باشد. شما با تحلیل سمبل های این رویا خواهید توانست که دیدگاه معتدل تری نسبت به زندگی پیدا کنید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...