تعبیر خواب جنگ

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب جنگ

گزارشات زیادی از رویا ها به حضور سمبل جنگ اشاره دارد. شما در رویا جنگ را مشاهده میکنید چرا که در ناخودآگاه خود نوعی آشوب را تجربه میکنید. آشوب درونی شما می تواند به خاطر ناراحتی روانی، احساس نزدیک شدن به دوره ی فروپاشی و شکست در زندگی بیداری، یا زوال تدریجی یک وضعیت باشد. این رویا معمولا نوعی ناراحتی و استرس را در ذهن رویابین به وجود می آورد.

غالب رویاهایی که با سمبل جنگ همراه هستند، نشات گرفته از اضطراب و نگرانی رویابین در زندگی روزمره می باشند. شما ممکن است یک کارمند در محیطی گرفته و پر تنش باشید. ممکن است دوره ی تحصیلی فشرده و سختی را مشغول سپری کردن باشید یا شاهد بحران های عاطفی در خانواده ی یا روابط خود باشید. این رویا به نگرانی شما در رو به رویی با این بحران ها اشاره دارد.

این رویا تصویرگر فردی است که احساس میکند در مقابل سیل اتفاقات تنها مانده یا توانایی لازم برای برخورد با اتفاقات را ندارد. به هر حال وضعیت شما در رویا گویای استراتژی شما در زندگی بیداریست. اگر در رویا احساس کنید که عده ی زیادی به شکلی وحشیانه به سمت شما هجوم می آورند، باید بدانید که هم اکنون، حجم فشار روانی بر روی شما به گونه ای است که در صورت عدم کنترل آن ممکن است تاثیر مخربی بر عملکرد شما در جنبه های مختلف زندگی بگذارد.

 شاید لازم باید تا به موضوعاتی که این روز ها برای شما نگرانی را ایجاد کرده اند بیشتر فکر کرده و درک کنید که چه مساله ای می تواند شما را تا این حد منفعل و پریشان ساخته باشد. شاید لازم باشد تا از محیط یا انسان هایی که شما را نگران می سازند، مدتی فاصله گرفته و شرایط خود را بازبینی کنید.

اگر در رویا مشغول اماده شدن برای جنگ یا دفاع باشید، باید بدانید که هم اکنون و در زندگی بیداری، نزدیک شدن به یک دوره ی بحران را احساس میکنید. این رویا به هیچ عنوان خبری از آینده نیست. شما صرفا حس میکنید که با وضعیت فعلی، احتمال وقوع یک بحران وجود دارد.

این بحران می تواند مربوط به شغل یا وضعیت عاطفی و روابط شما باشد. به هر حال، با دیدن این رویا از خودتان بپرسید که چه عواملی باعث شده اند تا چنین حسی نسبت به آینده پیدا کنید؟ چه مقدار از نگرانی شما منطقی می باشد؟ در مقابل مشکلاتی که احساس می کنید ممکن است پیش بیاید، چه راهکار هایی از پیش اندیشیده اید؟ چطور می توانید افکار زائد و منفی درباره ی آینده را کنار گذاشته و به شکلی منطقی، وظایف کنونی خود را انجام دهید؟

اگر در رویا مشاهده کنید که به شکلی غم انگیز ، در یک نبرد متحمل شکست شده اید، باید بدانید که این شکست می تواند حاصل تجربه یا احساسی ناراحت کننده در زندگی بیداری، و در گذشته ی شما باشد. احساسی که در شما ماندگار شده و برخی اتفاقات مشابه آن احساس ناگوار را در شما زنده می کند.

این رویا از شما میخواهد تا ریشه و خاطره ی مربوط به این احساس بد را شناسایی کرده و درباره ی علت وقوع آن از خود پرسش کنید. علت وقوع آن اتفاق چه بوده و چرا تاثیر بدی بر روی شما گذاشته است؟ اگر این اتفاق مربوط به یک شکست می باشد، چه مقدار از این شکست به خاطر اتفاقات بیرونی و خارج از اراده ی شما رخ داده است؟ چگونه می توانید با پذیرش غیر ارادی بودن این اتفاق، احساسات بد را از خود دور کرده و دوباره به سراغ اهداف جدید بروید؟

در مجموع می توان گفت که سمبل جنگ با استرس گره خورده است. این رویا به شما یادآور می شود که در بحران های کنونی شما نیاز به یک استراتژی دارید. شاید لازم باشد تا خلاقیت خود را بروز داده و راهکارهای نامعمول را برای برون رفت از بحران استفاده کنید. شما در این زمان حافظ دارایی و استعداد های خود هستید. اجازه ندهید که تجربه های تلخ گذشته به جسم و روان و فکر شما آسیب برساند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...