تعبیر خواب بازی های ویدیویی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب بازی های ویدیویی

اگر در رویا احساس کنید که در بازی های ویدیویی یا حقیقت مجازی قرار گرفته اید، باید بدانید که مفهوم اصلی رویا به وضعیتی غیر واقعی اشاره دارد که شما به خودتان اجازه می دهید که ذهن شما را درگیر ساخته و چالش هایی را برای شما به وجود آورد. این موضوع زمانی پر رنگ تر و حساس تر می شود که شما در رویا احساس نگرانی و اضطراب را نیز تجربه کنید.

بازی های ویدیویی، نوعی ماکت از دنیای واقعی هستند

بازی های ویدیویی نمونه ی کوچک شده و بدون دغدغه ای از اتفاقات هستند که ما را بدون تحمل ریسک های فیزیکی خاص، با موقعیت های مختلفی رو به رو می کنند. این چالش می تواند به کسب تجربه های جدید منجر شود و برای فرد مفید نیز باشد. می تواند موجب خلاقیت و کنجکاوی بیشتر فرد شود در عین حال، مشاهده ی رویایی درباره ی بازی های ویدیویی ، به مفهوم مجازی بودن یا غیر واقعی بودن یک نگرانی یا وضعیت اشاره دارد. یعنی زمانی که در رویا مطمئن هستید که تمام فضای اطراف شما یک بازی می باشد و هیچ کدام از اتفاقات نمی تواند ضربه ی چندانی به شما بزند. شما صرفا مشغول یک بازی هستید و حتی اگر بمیرید هم به سلامت از بازی خارج میشوید.

چالش های فکری چگونه به صورت بازی های ویدیویی ظاهر می شوند؟

سمبل هایی که در رویا می بینید و اتفاقاتی که تجربه می کنید، به چالش های فکری که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید اشاره دارد. به طور مثال اگر در رویا با موجود منزجر کننده ی تعقیب گر رو به رو شوید، به این معناست که در واقعیت مساله ای منزجر کننده ذهن شما را به هر دلیل درگیر ساخته است و احساس میکنید که ذهن شما قادر نیست تا جواب و توجیه روشنی برای آن بیابد. شما تلاش می کنید تا از به یادآوردن موضوع منزجر کننده فرار کنید اما به هر دلیل مجددا یادآوری شده یا پیش روی شما قرار میگیرد. آیا این احساس در شما وجود دارد که آن موضوع خاص غیر عادی و پیچیده است؟ این رویا به شما می گوید که نیافتن توجیه منطقی برای این پدیده دلیل بر بی مفهوم بودن آن نیست. شاید بهتر باشد تا قبل از فرار یا حتی یافتن جواب، بر خود مسلط بوده و اجازه ندهید که مفاهیم پیچیده شما را مشوش کند.

تعبیر خواب محبوس شدن در بازی

اگر در رویا احساس کنید که در بازی محبوس شده اید و راهی به بیرون ندارید، این رویا می تواند نشان دهنده ی فردی باشد که به شدت تحت تاثیر چالش های ذهنی و روزمره ی خود قرار گرفته و خود را با آن ها آزار می دهد. شاید لازم باشد تا فضای حقیقی را شناخته و اجازه دهید که جریان زندگی عادی به مسائل و دغدغه های روزمره ی شما سامان دهد.

در مجموع می توان گفت که اگر در رویا با بازی های ویدیویی رو به رو شدید، به این موضوع توجه داشته باشید که جریان کلی بازی چیست یا چه نوع سناریویی برای آن ترتیب داده شده است؟ این سناریو چگونه با چالش های فعلی شما در زندگی بیداری همپوشانی دارد؟ سمبل های بازی و واکنش های شما در رویا چگونه می تواند موجب خودشناسی و یافتن راهکاری برای برون رفت از چالش باشد؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...