تعبیر خواب آزاد شدن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آزاد شدن

آزاد شدن نقطه ی مقابل در بند بودن و اسارت است. این سمبل به افکار شما درباره ی رها شدن از قید و بند ها یا روابطی که در زندگی به آن ها دچار شده اید اشاره دارد. ممکن است موقعیت فعلی شما را منزجر کرده و شما را به سمت تغییر موقعیت متمایل کرده باشد.

زمانی که در خواب برای آزاد شدن از یک زندان تلاش می کنید، باید توجه داشته باشید که زندان اشاره به قید و بند هایی دارد که احساس می کنید شما را محدود کرده است. ممکن است این قید و بند ها به شما تحمیل شده باشد و این موضوع شما را ترغیب کند تا به رهایی از روابط یا افرادی که شما را ناراحت و محدود ساخته اند فکر کنید. با دیدن این خواب به بررسی این موضوع بپردازید که کدام طرز فکری، اعتقاد یا افرادی این احساس ناخوشایند را در شما ایجاد کرده اند و چگونه می توانید از آن ها فاصله گرفته و آزادی واقعی را ایجاد کنید.

اگر در خواب مشاهده کنید که در حال رهایی از زندان هستید، این خواب به موقعیت ها و آزادی های جدیدی که هم اکنون و در زندگی واقعی برای شما ایجاد شده است اشاره دارد. ممکن است در این زمان امکانات جدیدی برای ابراز وجود برای شما فراهم شده باشد. از طرفی ممکن است راه استفاده از این آزادی های جدید را نیاموخته باشید. این خواب شما را ترغیب می کند تا درباره ی امکانات و موقعیت های جدیدی که برای شما فراهم شده است، مطالعه و تفکر بیشتری داشته باشید.

اگر در خواب با حکم آزادی خود یا فرد دیگری رو به رو شوید، باید توجه داشته باشید که حکم، سمبل آزادی ای است که احساس می کنید توسط افراد دیگر تعیین می شود. این خواب وابستگی و عدم استقلال فکری را نشان می دهد. این خواب شما را ترغیب می کند تا خودتان درباره ی آن چه در زندگی به عنوان هدف و انگیزه ی خود قرار داده اید تصمیم گیری کنی.

اگر در خواب در تلاش باشید تا از چنگ گروهی از انسان های گروگانگیز آزاد شوید، این خواب به نگرانی شما درباره ی اسیر شدن در چنگال افکار منفی و استرس های روزمره اشاره دارد. با دیدن این خواب باید توجه داشته باشید که انسان هایی که در رویا می بینید، غالبا سمبل بخشی از شخصیت شما هستند که در حال کشاکش در افکار و عقاید شما می باشند. این خواب از شما می خواهد تا شهامت رو به رو شدن با ضعف ها و نابهنجاری های خود را داشته باشید و به اصلاح ان ها بپردازد. ممکن است بخش زیادی از خواسته های شما طبیعی و معقول باشد اما به هر دلیلی احساس کنید که کار هایی نامناسب و خلاف عرف هستند.

اگر در خواب احساس کنید که از زندانی با شمایل سنتی آزاد می شوید، باید توجه داشته باشید که آن زندان، سمبل عواطف؛ افکار و عقاید سنتی و قدیمی است که مدت زیادی است خود را درگیر آن ها کرده اید و حاضر به نقد و کنار گذاشتن منطقی ان ها نیستید. این خواب از شما می خواهد تا با مطالعه ی سبک ها و فرهنگ های جدید، نقدی منطقی نسبت به آن ها انجام داده و شیوه ای منطقی را برای برون رفت از چالش های عاطفی و احساسی و فکری خود پیدا کنید.

اگر در خواب مشاهده کنید که از زندانی رسمی و حکومتی آزاد می شوید، باید توجه داشته باشید که زندان در اینجا، سمبل بخشی از روان شماست که به قضاوت و بررسی اعمال شما می پردازد. ممکن است در واقعیت به خاطر انجام کاری که در نظر شما ناپسند است خود را مجازات کرده باشید. در این نوع خواب ها باید توجه داشته باشید که دلیل مجازات شما چه بوده است. افرادی که در خواب به مجازات شما می پردازند نیز سمبل منطق ها و قضاوت ها و ابعاد دیگری از شخصیت شما هستند که در طول تفکر با آن ها رو به رو هستید. افکار پراکنده ای که در طول روز با آن ها دست و پنجه نرم می کنید در قالب اشخاص متعددی در خواب ظاهر می شوند. این تمثیل ها و تحلیل آن ها به شما کمک می کنند تا سریع تر به راه حلی برای چالش های خود دست یابید.

 اگر مجازات در خواب منطقی به نظر نرسد، این خواب به منطق نادرست شما در قضاوتتان درباره ی باید ها و نباید هایی که برای خودتان ایجاد کرده اید هشدار می دهد. این خواب نشان دهنده ی فردی است که به جای لذت بردن از زندگی و فعالیت و تفکر آزاد، خود را درگیر قوانینی بعضا خودساخته و نادرست کرده است که او را از درون آزار داده و در بند کرده است.

به طور کلی آزاد شدن در مقابل اسارت قرار دارد. در تحلیل این قبیل خواب ها توجه داشته باشید که از چه چالش یا اتفاقی آزاد شده اید. چرا در در بند بوده اید و اتفاقاتی که در خواب تجربه کرده اید، مشابه کدام دسته از مشکلات و احساسات ناخوشایندتان در واقعیت است. خواب به تحلیل و بازنمایی دیدگاه های منطقی و غیر منطقی شما می پردازد. دیدگاه های افراطی معمولا به شیوه ای مضحک یا ترسناک و اضطراب برانگیز ظاهر می شوند تا نشان دهنده ی برداشت درونی شما از این اتفاقات و رفتار های قابل پیش بینی شما باشند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...