تعبیر خواب ارتقا

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب ارتقاء

ارتقاء درجه و موقعیت شغلی در خواب می تواند در اشکال مختلفی ظاهر شود و بر این اساس معانی مختلفی نیز پیدا کند. شغل های مختلفی که در خواب مشاهده می کنیم، اشاره به مهارت های رفتاری و روانی خودمان دارند. ممکن است در خواب، خود را در جایگاه یا شغلی مشاهده کنید که در زندگی بیداری، ارتباطی با شغل اصلی شما ندارد یا اطلاعات خاصی درباره ی ویژگی های شغل آن ها نداشته باشید.

این خواب می تواند نشان دهنده ی یک قدرت روانی باشد که از ماهیت آن در درون خود بی اطلاع هستید. ارتقاء در خواب نیز، نشان دهنده ی فرصت های جدیدی است که پیش روی خود احساس می کنید و موجب می شود تا مهارت های خود را در زمینه های مختلف زندگی گسترش دهید. تفاوتی ندارد که در خواب، چه کسی در حال ارتقاء یافتن است. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.

برای این که دلیل حضور سمبلیک دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه کنید که این افراد برای شما تداعی کننده ی چه احساسات، خاطرات و تجربیاتی هستند. اگر حضور آن ها در خواب شما به شکلی مثبت باشد، لازم است تا درسی که از آن ها گرفته اید را برای برون رفت از چالش های زندگی خود مورد استفاده قرار دهید.

اگر آن ها به شکل یک مانع یا سمبل منفی در خواب ظاهر شوند یعنی لازم است تا یک فقدان، نقص یا ترس درونی را شناخته و با دید منطقی، با آن رو به رو شوید.

تعبیر خواب ارتقاء نظامی: چنین خوابی با سمبل هایی مثل جنگ، حمله و نبرد مرتبط است. جنگ در خواب با مفاهیمی مثل استرس و ترس مرتبط است. این خواب از شما می خواهد تا افکاری که شما را تشویق می کنند تا به سرکوب و کنترل غیر منطقی خود بپردازید را شناخته و مانع از تداوم این افکار در درون خود شوید. این خواب می تواند نشان دهنده ی عادت های سرکوب گری باشد که از دوران کودکی با شما همراه بوده و ممکن است در اثر تربیت و محیطی که در آن بزرگ شده اید در شما شکل گرفته باشند.

این خواب از شما می خواهد تا این عادت ها را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار باعث شود تا خود را از لذت های زندگی محروم کنید و به طور مداوم به سرکوب امیال طبیعی خود بپردازید.

تعبیر خواب ارتقاء مقام: اگر در خواب مشاهده کنید که در زمینه ی شغلی که در زندگی بیداری دارید، به ارتقاء مقام رسیده اید، باید بدانید که این خواب، پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که لازم است تا به خاطر کار های ارزشمندی که انجام داده اید به خود پاداش بدهید.

این کار ها صرفا به زمینه های شغلی و کسب در آمد مربوط نیست و می تواند زمینه های مختلفی از زندگی روزمره ی شما را شامل شود. مثل فردی هنرمند، یا مهارت های روانی و اجتماعی و مسائلی از این قبیل.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...