تعبیر خواب گیاهان

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب گیاهان _ گیاه

گیاه و رویش گیاهان با رشد و بالایندگی فکریه رویابین مرتبط هستند . در واقع گیاهی که در رویا می بینید ، اشاره به نحوه ی رشد و خرد و فرزانگی در وجود شما دارد .

دیدن گیاه در خواب ، به فرصت های جدیدی که برای اصلاح تفکرات غلط و به دست آوردن تفکراتی ژرف و سازنده در وجود شما وجود دارد اشاره میکند .

رشد گیاه، سمبل نوعی زدودن تفکر های غلط و نادرست و جایگزین شدن تفکرات سالم و سازنده نیز هست .

گیاهان گونه هایی زنده و جاندار هستند و مانند حیوانات ، سمبلی قوی شناخته شده و بازتاب دهنده ی افکار و درونیات رویابین می باشند .

ممکن است گیاهان را در اشکال متنوعی مانند درختان ، علف ها ، سرخس ها و خزه ، مشاهده کنید . هر کدام از گیاهان از تعبیری متفاوت برخوردارند .

به طور کلی ، گیاه سمبل افکار شما درباره ی حقیقت و ریشه های فکری تان است .

گیاه سمبل دوره های بازپروری و باروری افکار شماست . این سمبل اصطلاحا نشان می دهد که از خاک افکار و باور های شما چه چیزی در حال رویش است و چه پیامد هایی را برای شما در بر دارد .

گیاه در خواب می تواند نشانگر رویش ایده ها ، مهارت ها یا روابط و مشارکت های جدید در زندگی واقعی باشد .

گیاه در مواردی وضعیت سلامت فکری و روحی یا جسمی شما را نشان می دهد .

این خواب میتواند نشات گرفته از نگاه شما به طبیعت و نحوه ی بهره برداری شما از طبیعت نیز باشد .

گیاه در خواب میتواند استعاره از صنعت و نحوه ی فعالیت شما در زمینه های شغلی باشد .

گیاه در مواردی به استعداد های نهفته ی شما که از آن ها بی اطلاعید یا آن ها را بی استفاده رها کرده اید اشاره دارد . در واقع گیاهی که فرصت رشد یافته ، آن بخش از ایده ها و افکار شماست که با بروز آن ها به موفقیت می رسید . ممکن است در این زمان خود را دست کم گرفته و به سراغ پرورش این توانایی نرفته باشید .

در رویای خود چه نوع گیاهی را مشاهده کرده اید؟

آیا گیاهان در خواب شما نیاز به آب و یا نگه داری و پرورش دارند ؟ آیا آنها کاملا رشد کرده اند ؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...