تعبیر خواب گیاه آبنوس

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب گیاه آبنوس

آبنوس درختی افسانه ای با چوب تیره و بسیار ارزشمند است که در ساخت ابزار و تزئینات فاخر به کار می رود. در خواب غالبا به صورت سمبلی مثبت ظاهر می شود و معانی گوناگونی را نیز در بر میگیرد.

پیش از تحلیل این خواب باید توجه داشته باشید که درخت به طور کلی، اشاره به پیوند های خانوادگی، نسل و خویشاوندی و ارثیات دارد. این خواب می تواند به دیدگاه های شما درباره ی روابط خانوادگی بپردازد.

آبنوس می تواند نشان دهنده ی فردی با استاندارد های بالا برای حضور در روابط خانوادگی باشد. این فرد خواهان روابطی اشرافی و سطح بالاست. ممکن است احساس کنید که ایجاد پیوند با افراد یا تفکر های خاصی، شما را به روابط مورد نظرتان خواهد رساند. آرزوی شما در این زمینه، به صورت سمبل درخت آبنوس در خواب شما ظاهر شده است.

دیدن چوب آبنوس در حالی که برای نجاری تدارک دیده شده، نشان دهنده ی قوه ی خلاقه و تلاش شما برای پرورش ایده های جدید و پر بازده است. ممکن است در این زمان به دنبال راهی برای تثبیت و نگه داری از ایده ها و هنر خود باشید. زمانی که در خواب با چوب آبنوس رو به رو می شوید، باید توجه داشته باشید که کدام یک از راهکار های پیش رو، می تواند به قوی ترین شکل ممکن ایده های شما را عملی کند. آبنوس چوبی بسیار مقاوم است.

دیدن جعبه ای از جنس آبنوس، به تلاش شما برای نگه داری از خاطرات و افکاری که برای شما ارزشمند هستند اشاره دارد. اگر این جعبه در واقعیت برای شما یادآور خاطره ای خاص یا فردی خاص باشد، معنی این خواب به تجارب شما و چیز هایی که از گذشته برای شما مانده است اشاره دارد.

دیدن تابوتی از جنس آبنوس، به احساس بنبستی که در محیط خود احساس میکنید اشاره دارد. این خواب فردی را نشان می دهد که موانع پیش روی خود را بیش از حد قوی پنداشته و از این رو راه برون رفتی را پیدا نکرده است. تابوت با سمبل مرده مرتبط است. مردن نماد بی اثر شدن و از بین رفتن است. از آن جایی که آبنوس چوبی ارزشمند و محکم به شمار می رود، دیدن این دو سمبل می تواند به احساس ضعف شما در مقابل موضوعی که شما را متوقف ساخته است اشاره داشته باشد. در مواردی تابوتی از جنس آبنوس، اشاره به تقدیس بی جای موضوعی بی ارزش و بی اثر دارد که به دلیل تفکر یا عقیده ای خاص، در فرد نهادینه شده است.

دیدن خانه ای از جنس آبنوس، به رویای فرد برای دستیابی به آرامش و آسایش اشاره دارد. خانه سمبل آرامش و فضای امن افکار و احساسات شماست. و خانه ای از جنس آبنوس بسیار محکم و ارزشمند است و می تواند از شما و احساستان محافظت کند. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که در حال حاضر، با چه کار هایی یا حذف کدام دسته از افکار منفی، می توانید بنای این خانه را در زندگی بیداری ایجاد کنید؟

به طور کلی چوب ها میتوانند محرک خلاقیت و ایده های فرد باشند. چنان چه در بیداری، میتوان با چوب ها، ابزار های ارزشمند و کاربردی را درست کرد. زمانی که در خواب با سمبل چوب رو به رو می شوید، توجه داشته باشید که در حال حاضر با کمک امکاناتی که در اختیار دارید، چه کار هایی برای مستحکم کردن و افزایش بنای افکار و ایده های خود خواهید داشت؟ از طرفی توجه داشته باشید که چوب آبنوس بسیار قوی و ارزشمند است و برای کار هایی که نیازمند ابزار های مقاوم هستند مورد استفاده قرار می گیرد. دیدن چوب این درخت به طور خاص به تفکر یا ایده ای ارزشمند اشاره دارد.

در واقعیت، از چوب آبنوس در ساختن ابزار های هنری و ساز های مختلفی استفاده می شود، ظهور این سمبل در خواب می تواند به توانایی های هنری شما و راه هایی برای تخلیه ی روحی شما اشاره داشته باشد. توانایی هایی که در شما وجود داشته و ممکن است در حال حاضر نسبت به آن ها بی توجه باشید. این خواب از شما می خواهد تا با به کار گیری آن ها به بازیابی روحیات خود بپردازید.

گیاه آبنوس در برخی فرهنگ ها برای درمان بیماری، مخصوصا بیماری های مرتبط با بینایی مورد استفاده قرار می گیرد. دیدن این سمبل در خواب میتواند به ایده های شما برای رفع مسائلی منفی که دیدگاه های شما را دچار منفی گرایی و نا امیدی کرده اند اشاره داشته باشد. چرا که چشم، سمبل بصیرت و راهی برای شناخت و ادراک است.

دیدن میوه ی آبنوس در خواب، به سرمایه های فکری و تجارب شما برای رفع مشکلات فعلی اشاره دارد. میوه مرتبط به ثمر و نتیجه ی کار هایی است که در گذشته انجام داده اید. مانند پروژه ای که به پایان رسانده یا هنری که آموخته اید. ظهور این میوه در خواب به شما یادآور می شود که ممکن است این تجارب قبلی، در حال حاضر برای شما مفید و کارگشا باشد. مانند ایده ای برای کسب در آمد جدید یا ایده ای برای خلق آثار هنری جدید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...