تعبیر خواب کشتن مار

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب کشتن مار

حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف درون شخصیت خودمان هستند. مار در حالت مثبت می تواند با مفاهیمی مثل انعطاف پذیری، ظاهر زیبا و نیروی فرد برای کسب سلامت روانی مرتبط باشد. اما زمانی که مار به شکلی استرس زا ظاهر شود و فرد در تلاش باشید که مار را بکشید، نشان دهنده ی اضطرابی است که از رو به رو شدن با غریزه ی مار، در درون خود احساس می کند.

این خواب می تواند به غرایز سرکوب شده ای اشاره داشته باشد که احساس می کنید، بهتر است آن ها را از دیگران پنهان کنید. شما هم اکنون در حال درک این موضوع هستید که سرکوب و انکار، شیوه ی موثری برای رهایی از ترس ها نیست و لازم است تا به شیوه ای منطقی، با افکاری که در شما ترس و اضطراب را ایجاد کرده اند رو به رو شوید.

تعبیر خواب کشتن مار سفید: رنگ سفید در خواب با مفهوم روشن بودن مرتبط است. این خواب، نشان می دهد که شما وجود نوعی غریزه ی منفی مثل حسادت را در خود کاملا درک می کنید اما ممکن است که راه مبارزه با آن را نیافته باشید. هنگامی که در خواب به کشتن مار سفید اقدام می کنید، یعنی سعی دارید تا به روشی از این افکار رهایی پیدا کنید. این خواب از شما می خواهد تا به جای سرکوب، به تربیت و کنترل این غریزه بپردازید و از آن برای گسترش مهارت های خود در زمینه های مختلف زندگی استفاده کنید.

تعبیر خواب کشتن مار خاکستری: این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که غریزه های منفی مرتبط با مار، مثل دشمنی و کینه، باعث ایجاد احساس افسردگی در درون شما شود.

تعبیر خواب کشتن مار بزرگ: این خواب می تواند نشان دهنده ی غریزه ای باشد که در طول زمان در شما قدرت گرفته و ممکن است احساس کنید که کنترل آن کاملا از دست شما خارج شده است. این خواب از شما می خواهد تا دلیل به وجود آمدن این احساس منفی را در خود جست و جو کنید. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که به چه علت احساس می کنید که قادر به کنترل احساس حسادت یا کینه در درون خود نیستید؟ چگونه می توانید به شیوه ای منطقی با این احساس فقدان رو به رو شوید؟

تعبیر خواب کشتن مار سبز: رنگ سبز می تواند با مفاهیمی مثل رشد و طبیعت مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا موضوعی که باعث به وجود آمدن احساس ترس از حضور شما در جامعه و سیستم های طبیعی زندگی، مثل تحصیلات و شغل شود را شناخته و اجازه ندهید که ترس هایی که پایه های منطقی ندارند، موجب توقف و انفعال شما شوند.

تعبیر خواب کشتن مار در خانه: خانه در تعبیر خواب روان شناسی، با مفهوم آرامش مرتبط است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که تداوم افکار روزمره و غرایز منفی مرتبط با مار، وارد حریم خصوصی شما شده و آرامش و امنیت روانی شما را مختل کند.

تعبیر خواب کشتن مار زرد: رنگ زرد می تواند با مفهوم انفعال مرتبط باشد. شما هم اکنون در تلاش هستید تا راهی برای کنترل ترس هایی پیدا کنید که منجر به توقف و انفعال شما در پیگیری اهدافتان شده است. مثل اهداف شغلی یا تحصیلی که سرنوشت شما به آن ها پیوند خورده است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...