تعبیر خواب صدا زدن اسم

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب صدا زدن اسم

اسامی در خواب با مفهوم حروف و کلمات گره خورده اند. آن ها به صورت سمبلیک ظاهر می شوند تا ما را متوجه معنای نهفته در خود کنند. پس اگر در خواب خود اسم فردی را شنیدید، حتی اسم خودتان، به معنای نهفته در اسم خود توجه داشته باشید. تفاوتی ندارد که در خواب شما چه کسی در حال صدا زدن اسم است. تمام انسان هایی که به هر نحوی در خواب ظاهر می شوند، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.

تعبیر خواب صدا زدن اسم معشوق: فردی که به او علاقه داریم، سمبل بخش مهمی از اهداف و انگیزه های ما در زندگی بیداری می باشد. زمانی که در خواب مشغول صدا زدن اسم معشوق خود هستید یعنی در تلاش هستید تا انگیزه های فراموش شده ی خود را پیدا کنید. ممکن است در روز ها یا ماه های اخیر، به نیاز های روانی خود توجه کمی کرده باشید و هم اکنون با نوعی فقدان رو به رو شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا منشا فقدان درونی خود را شناخته و مانع از تداوم این افکار منفی شوید.

تعبیر خواب صدا زدن اسم ائمه: ائمه در خواب می توانند به ارزش ها و عقایدی اشاره داشته باشند که از گذشته در شما نهادینه شده اند. زمانی که در خواب خود یا دیگران را مشغول صدا زدن اسم ائمه مشاهده می کنید، در واقع در مرحله ای از زندگی هستید که لازم است ارزش های مرتبط با آن امام یا شخص مقدس را در خود مورد بازبینی قرار دهید و در صورت لزوم از این ارزش، برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.

صدا زدن اسم توسط مرده: افراد مرده زمانی که در خواب ظاهر می شوند، اشاره به عادت ها و ارزش های فراموش شده ی شما دارند. زمانی که خواب، مرده ای اسم شما را صدا می زند، در واقع این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که تجارب گذشته ی خود را دست کم نگرفته و آن ها را یادآوری کنید. برای این که دلیل حضور این فرد فوت شده را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این شخص برای شما تداعی کننده ی کدام دوره از زندگی تان می باشد؟ این فرد، چگونه با مشکلات و گره های فکری شما در حال حاضر ارتباط معنایی و سمبلیک دارد؟ چگونه می توانید از درس هایی که از این شخص می گیرید، به عنوان یک منبع الهام بخش استفاده کنید؟

تعبیر خواب صدا زدن اسم مرده: اگر در خواب، خود یا دیگران را در حال صدا زدن فردی که مرده است مشاهده کنید، نشان دهنده ی این معناست که در حال حاضر، نیازمند بازگشت به تجارب گذشته و درس هایی هستید که در طول دوره های مختلف زندگی خود کسب کرده اید. در واقع باید توجه داشته باشید که آن فرد مرده یا معنای اسم او، چه ارتباطی با مشکلات فعلی شما در زندگی بیداری دارد. او سمبل عادت ها و بخشی از افکار شماست که ممکن است مدت ها پیش در شما متوقف شده باشد یا به کلی کنار گذاشته باشید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...