تعبیر خواب تاس بازی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب تاس بازی

تاس در تعبیر خواب روان شناسی با شانس یا تقدیر گرایی مرتبط و به میل درونی فرد برای تهور و ریسک مرتبط می باشد. در واقع نحوه ی ظهور تاس در خواب نشان می دهد که دیدگاه شما نسبت به شانس چیست.

تعبیر خواب تاس انداختن: این خواب نشان می دهد که هم اکنون و در زندگی بیداری، علاقه مند به انجام عمل یا تصمیمی هستید که تا حد زیادی نیازمند ریسک کردن است. شما هم اکنون در حال درک این موضوع هستید که اعمال ما ممکن است در موارد زیادی وابسته به شرایط تغییر کرده یا نتایج کارهایی که انجام می دهیم کاملا غیر قابل پیش بینی باشد.

همچنین این موضوع اهمیت دارد که در خواب خود، تاس را در چه موقعیت و شکلی مشاهده می کنید یا پس از ریختن تاس، چه عددی را مشاهده می کنید. هر یک از اعداد تاس، دارای معنا و مفهوم خاص خود هستند. عدد شش می تواند نشان دهنده ی قدرت فکری بالای شما باشد. عدد دو می تواند با مفهوم تعادل مرتبط باشد.

اگر در خواب، پس از ریختن تاس با عدد سه رو به رو شوید، می تواند نشان دهنده ی دیدگاه شما نسبت به مسائل عاطفی و روابطتان در زندگی بیداری باشد. شما هم اکنون در حال درک این موضوع هستید که روابط عاطفی صرفا به خواست و اراده ی ما پیش نخواهند رفت و خواست و اراده ی فرد مقابل نیز، در پیش برد رابطه ی عاطفی موثر خواهد بود.

اگر در خواب خود پس از ریختن تاس با عدد یک رو به رو شوید، باید بدانید که در تعبیر خواب روان شناسی، عدد یک با مفهوم یگانگی و وحدت مرتبط است. این خواب از شما می خواهد تا چنانچه در زندگی بیداری مجبور به اتخاذ تصمیمی هستید که با ریسک همراه است، مسئولیت پیامد های بعدی تصمیم خود را بر عهده گرفته و در این زمینه کاملا به خودتان متکی باشید.

تعبیر خواب تاس قرمز: رنگ قرمز در تعبیر خواب، با احساسات یا هیجانات شورانگیز مرتبط است. تاس قرمز می تواند نشان دهنده ی فردی باشد که هیجانات او را تحت کنترل درآورده یا احساس می کند که روزمره ی او تا حد زیادی تحت تاثیر تصمیمات بی منطق و حساب نشده است.

تعبیر خواب بازی با تاس: بسیار اهمیت دارد که در خواب خود مشغول انجام چه بازی ای هستید و تاس در این بازی چه نقشی دارد. بازی می تواند استعاره از موضوعی باشد که برای شما به ظاهر کودکانه یا سطحی و بی اهمیت است اما در واقعیت می تواند موضوعی مهم یا چالش برانگیز باشد.

تفاوتی ندارد که در خواب شما چه کسی مشغول بازی با تاس است. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.

برای این که دلیل حضور دیگران، در خواب خود را درک کنید، توجه داشته باشید که این افراد چه احساسی را در شما ایجاد می کنند و فکر کردن به آن ها، چه خاطرات یا عقایدی را برای شما تداعی می کند. درس و تجربه ای که از این افراد به یاد می آورید، چگونه با چالش های فعلی شما در زندگی بیداری همپوشانی دارد؟

تاس ها و مفهوم مرتبط با تاس، تا چه اندازه می تواند به پیدا کردن راه حل مناسب برون رفت از بحران، به شما کمک کند؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...