تعبیر خواب پیش گویی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب پیش گویی

ممکن است در رویا های خود با سمبل هایی مرتبط با آینده بینی و پیش گویی رو به رو شوید. اگر در رویا مشاهده کنید که فردی در حال پیش گویی آینده ی شماست، باید بدانید، انسانی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل بخشی از افکار و شخصیت خوده شما می باشد. او به نگرانی و جهان بینی شما درباره ی تقدیر گرایی صحبت می کند.

ممکن است در این زمان و در زندگی بیداری، احساس کنید که در تقدیری از پیش نوشته شده گرفتار شده اید یا دقیقا نتوانید نتیجه ی تصمیم ها و اعمال خود را پیش بینی کنید. این رویا می تواند تصویرگر فردی باشد که خود را در دایره ی تصمیماتی از غیب مشاهده می کنید که هیچ آمادگی ای برای آن ها ندارد. این مفهوم قوی تر می شود در صورتی که، پیش گویی ای که در رویا مشاهده می کنید، باعث بروز نگرانی در درون شما شود.

نکته ای که باید در اینجا به آن توجه داشته باشید این است که رویابینی، در تضاد با تقدیر گرایی و جبر گرایی می باشد. در واقع هدف رویابینی، مواجهه با اضطراب ها و ضعف های درونی می باشد. این رویا از شما می خواهد تا بر روی نقاط قوت و ضعف خود کار کرده و اجازه ندهید که انفعال، شما را به جریان حوادث و روزمره بسپارد

این رویا در مورادی می تواند تصویرگر فردی منفعل باشد که حاضر به انجام حرکتی جدید در زندگی نیست و شجاعت خود را فراموش کرده است. این رویا در هر صورت شما را تشویق می کند تا به سمت در های جدیدی در زندگی خود حرکت کرده و خودتان نیز برای وقوع اتفاقات جدید تلاش کنید.

پیش گویی یا غیب گویی علم خبردادن از حوادث در گذشته، حال یا آینده، که بر غیب گو پنهان است با دخالت اراده ی غیب گو است. این فن انواعی دارد:

1- عرافی: عراف کسی است که از کلمات و حالات و رفتار سؤال کننده پی به آینده ی او ببرد.

2- کهانت (در معنای خاص): کاهن کسی است که برای او صاحب رأیی از طایفه ی جن باشد و او را به آینده خبر دهد یا به امور مخفی خبر دهد. مثلاً فلان مال دزدیده شده کجاست؟ چه کسی فلانی را کشت؟ کهانت در معنای عام یعنی برقراری رابطه با یک جن کاهن نه تنها می تواند از جن در مورد گذشته، حال یا آینده بپرسد بلکه می تواند از او بخواهد کاری عجیب انجام دهد. زبان سحر و جادو زبان خاصی است و فقط برخی از حروف آن با فارسی و عربی مشترک است و بیشتر در نحوه ی نوشته شدن آن ها فرق است.

3- جادوی سرایتی: به کمک اجسام فیزیکی که زمانی با شخص یا چیزی که جادوگر می خواهد روی او تأثیر بگذارد در تماس بوده اند. جادوی همسانی با استفاده از تصاویر یا اشیای فیزیکی است که به نوعی با شخص یا چیزی که می خواهیم تحت تأثیر قرار دهیم شباهت دارد، مانند عروسک های وودو

دیدن هر یک از این سمبل ها در رویا می تواند، به تلاش شما برای فهم ماهیت یک اتفاق یا چالش اشاره داشته باشد که از ظاهر آن، هنوز قادر به درک فلسفه ی آن نیستید. ممکن است این عدم شناخت، شما را نگران و کلافه کرده باشد. این رویا از شما می خواهد تا به جای متوسل شدن به پیش داوری های غیر منطقی، درباره ی منابع جست و جوی خود تجدید نظر کرده و به روش های جدیدی برای کسب شناخت متوسل شوید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...