تعبیر خواب آشتی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آشتی

آشتی اتفاقی است که در مقابل قهر و کینه اتفاق می افتد و غالبا به عنوان سمبلی مثبت شناخته شده است. ممکن است تا به حال خواب آشتی با افرادی را دیده باشید که در واقعیت از آن ها کینه ای داشته داشته یا مدت زیادی است که روابط دوستانه ی شما به قهر گراییده از یکدیگر بی خبر هستید. با دیدن این خواب باید توجه داشته باشید که آن فرد بیشتر به عنوان سمبل بخشی از شخصیت شماست. همان طور که در واقعیت انسان ها بر یکدیگر تاثیر گذاشته و تاثیر می پذیرند.

اگر در خواب با فردی آشتی کنید که در واقعیت با او خصومت دارید، باید از خودتان بپرسید این که فرد برای شما سمبل چه احساس یا افکار یا عقایدی است؟ ممکن است در این زمان در حال متمایل شدن به افکار و عقاید آن شخص خاص باشید. اگر در خواب از آشتی ایجاد شده احساس خوبی داشته باشید این خواب نشان دهنده ی این معناست که شما در حال حاضر در حال گرویدن به سمت عقاید و افکاری هستید که مدت زیادی از آن ها بیزار بوده یا نسبت به آن ها منتقد بوده اید.

اگر در خواب به سراغ فردی بروید که در واقعیت مدتی است با او قهر هستید و او از آشتی کردن با شما سر باز بزند، این خواب نشان دهنده ی استرس و نگرانی شما درباره ی میزان ناراحتی و کینه ای است که در دل آن شخص از شما وجود دارد. ممکن است این نگرانی بی مورد بوده و صرفا ساخته ی افکار منفی ذهن شما باشد. این خواب از شما می خواهد تا دوست خود را بیشتر شناخته و اگر قلبا به او و ادامه ی دوستی علاقه دارید، برای دوستی پیشقدم شده و ترس را کنار بگذارید.

شاید لازم باشد تا در این زمان به سرغ عقاید و افکاری بروید که مدت هاست با آن ها بیگانه شده و از آن ها بیزار هستید اما هنوز پرسش هایی درباره ی آن ها در ذهن شما باقی مانده. این خواب نشان می دهد که بازگشت و شناخت بیشتر به شما کمک خواهد کرد تا چالش های فعلی خود را با سرعت بیشتری حل کرده و پشت سر بگذارید.

اگر در خواب شاهد آشتی ملت ها یا افراد یا گروه های سیاسی باشید که در واقعیت بنا به اخبار و شواهد هیچ آشتی ای بین آن ها وجود ندارد، این خواب به تحت تاثیر قرار گرفتن افکار شما به خاطر مرور اخبار و اتفاقات در طول روز اشاره دارد. ممکن است سیاست برای شما موضوعی الهام بخش باشد و تحلیل های خود را در خواب مجسم کنید و نتیجه ی روابط و رویداد های جدید را در خواب باز سازی کنید.

خواب هایی با موضوع صلح میان افراد یا گروه های سیاسی می تواند به شباهتی که میان اتفاقات سیاسی و چالش های روزمره ی خود پیدا کرده اید اشاره داشته باشد. برای تحلیل این خواب باید توجه داشته باشید که آن افراد یا گروه ها برای شما سمبل کدام دسته از افکار و ایده ها یا چالش های روزمره ی شما هستند؟ ایده ی آشتی بین این ایده ها و افکار و رویداد ها چگونه می تواند به خروج شما از بحران کمک کند؟ آشتی ها با چه نیتی صورت میگیرند و تاثیر آن ها به چه صورت خواهد بود؟

ممکن است در این زمان به طور جدی در حال کنار گذاشتن عقاید یا افراری باشید که فکر میکنید در تضاد با منافع و افکار شما هستند. این خواب به شما یاد آور می شود که نتیجه ی صلح می تواند بسیار کمک دهنده باشد و آرامش روانی را براش شما ایجاد کند. همان طور که بسیاری از جنگ ها و درگیری ها در دنیای واقعی به واسطه ی صلح برطرف خواهد شد.

اگر در خواب در آشتی با فردی باشید که در بیداری هیچ تمایلی به آشتی با او ندارید، این خواب نشان دهنده ی این معناست که شما همچنان پذیرا و تحت تاثیر رفتار ها و افکاری هستید که از آن فرد به شما رسیده. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که مشکل اساسی شما با آن شخص چیست؟ این مشکل تا چه اندازه در مقابل خوبی های آن شخص و تاثیر مثبت او اهمیت دارد؟ چگونه می توانید زمینه های آشتی را با تمرکز بر صفات مثبت آن شخص فراهم کنید؟

آشتی در معنای کلی به معنای سازش و دوستی پس از یک دوره ی قهر است. هر گاه با این مفهوم و اتفاق در خواب مواجه شدید، در واقع شما در حال سازش و آشتی با مساله، اتفاق، عقیده، گرایش یا افرادی هستید که در واقعیت، با آن ها در قهر به سر می برده اید.

آشتی غالبا با شادی و نشاط و جشن همراه است و پیامی از ضمیر ناخودآگاه شما برای کنار گذاشتن ناراحتی ها و ایجاد اتفاقاتی است که برای شما شادی درونی را به ارمغان خواهند آورد. این کار می تواند صلح را در زندگی شما و دیگران ایجاد کنید و همواره تاثیر آن مثبت خواهد بود.

آشتی به معنای فراموش کردن رنجش هایی است که از دیگران به شما رسیده و ظهور آن در خواب به این معناست که بهتر است روابط خود را به خاطر رنجش های کوچک از بین نبرده و سعی در دیدن نقاط مثبت شخصیت افراد باشید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...