تعبیر خواب آرایش

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آرایش

خواب آرایش ، اشاره ی مستقیم به افکار پنهان شخص دارد . این خواب ، خود به خود این حس را در شخص ایجاد میکند که باید احساسات خود را از جامعه ای که در آن زندگی میکند ، مخفی نگه دارد .

در حالت مثبت ، لزوم آشکار کردن محاسن و جذابیت های فردی را نشان میدهد که سعی دارد چهره ی واقعی خود را از دیگران پنهان کند . فردی که به نظر مصنوعی و غیر واقعیست.

اگر در خواب ، فرد دیگری را با آرایش غلیط ببینید ، نشان دهنده ی فریب خوردن شما توسط فردی است که شناخت کافی از هویت واقعی او ندارید . در واقع ، آرایش غلیظ سمبل یک شخصیت جعلیست .

اگر در خواب ، پسری را با آرایش ببینید ، نشان دهنده ی شخصیت دگرخواه است. این خواب  فردی که خواستار جلب توجه افراطی دیگران است را نشان میدهد .

پاک کردن و زدودن آرایش در خواب ، نشان دهنده ی صداقت و راست گویی شماست . این خواب نشان دهنده ی فردی بی ریا، صادق و قابل اعتماد است . در عین حال بیان کننده ی این موضوع است که شما این ویژگی های شخصیتی مثبت را انکار یا پنهان میکنید .

خواب آرایش میتواند نشان دهنده ی تلاش شما برای افزایش اعتماد به نفس و ایجاد صمیمیت و ارتباط با دیگران باشد .

اگر در خواب ، خود را مشغول آرایش کردن ببینید ، نشان دهنده ی تلاش شما برای تاثیر گذاشتن بر دیگران است .

به طور کلی خواب آرایش ، نشان دهنده ی حقایق پنهان و شخصیت ناشناخته ی شما یا دیگران است .

این خواب ، نقابی که فرد بر روی ابعاد شخصیتی خود میگذارد را نشان میدهد . ویژگی هایی که ممکن است به نظر وحشتناک یا نفرت انگیز جلوه کند و باعث ایجاد بیزاری در دیگران شود.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...