تعبیر خواب اذیت و آزار

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب اذیت و آزار

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود احساس کنیم که دیگران به اشکال مختلف ما را آزار می دهند و پس از بیداری شدن نوعی احساس بدبینی یا ترس وجود ما را آکنده کند یا احساس کنیم که به زودی اتفاق بدی ممکن است رخ دهد.

باید بدانید که خواب، تصویرگر حالات درونی و ترس های درونی خودتان است. خوابی با مضمون آزار و اذیت می تواند تصویرگر فردی باشد که به طور مداوم خود را سرزنش کرده و در تنگنا های مختلف قرار می دهد.

فرقی ندارد که چه کسی در خواب شما مورد اذیت و آزار قرار می گیرد. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.

تعبیر خواب اذیت و آزار سگ: حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. انسان ها تنها موجوداتی هستند که می توانند غرایز خود را شناخته و کنترل و تربیت آن ها بپردازند. سگ در خواب می تواند با غرایزی مثل ترحم، وفا داری و محبت مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا وجود این غرایز را در وجود خود پذیرفته و از سرکوب و سرزنش افکار و خواسته های خود دست بکشید.

شما هم اکنون در حال درک این موضوع هستید که چنین امیال و غرایزی در همه ی انسان ها وجود دارند و لازم است تا به جای سرکوب یا سرزنش، به شناخت و تربیت این غرایز بپردازیم و به شکلی منطقی آن ها را بروز دهیم.

همان طور که در دنیای واقعی، اهلی کردن حیوانات برای معیشت و زندگی انسان مفید بوده است، کنترل و تربیت غرایز نیز به ما کمک می کند تا مهارت های روانی خود را در زمینه های مختلف زندگی گسترش دهیم.

تعبیر خواب آزار و اذیت جن: جن در تعبیر خواب روان شناسی، به احساس بدبینی و از خود بیگانگی فرد اشاره دارد. این خواب همچنین می تواند به فردی اشاره داشته باشد که به قضاوت های هیجانی و غیر منطقی درباره ی انسان ها می پردازد و همین کار موجب فاصله گرفتن او از دیگران و انزوایش شده است.

اگر در خواب احساس کنید که توسط یک جن، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید، توجه داشته باشید که شما در حال تجربه ی یک ترس در زندگی بیداری خود هستید. تداوم افکار منفی و هیجانی، دیدگاه های شما نسبت به دیگران را گنگ و مرموز ساخته است. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، چه دیدگاه ها یا ترس هایی، موجب فاصله گرفتن شما از دیگران شده است؟

منشا چنین ترس ها یا افکاری چیست و چگونه اجازه می دهید که این افکار شما را کنترل کنند؟ چگونه می توانید با این ترس به شکلی منطقی رو به رو شده و آن را برطرف نمایید؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...