تعبیر خواب وفاداری

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب وفاداری

وفاداری یک احساس است که ممکن است در حالات و موقعیت های مختلفی آن ا در خواب خود مشاهده کنید. خوابی با موضوع وفاداری شما را متوجه ارزش هایی می کند که برای شما از اهمیت زیادی برخوردارند و توجه به این ارزش ها به شما کمک می کند تا در شرایط فعلی تصمیم محکم تری را اتخاذ کنید.

تفاوتی ندارد که در خواب خود احساس وفاداری را نسبت به چه کسی مشاهده کنید. در تعبیر خواش روتن شناسی تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این اشخاص، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ این افراد چگونه می توانند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی درزندگی بیداری باشند؟

فردی که در خواب به او احساس وفاداری یا کشش قلبی دارید، سمبل رزش ها و انگیزه هایی هستند که در زندگی بیداری به صورت ناخودآگاه در حال پیگیری آن ها هستید. این خواب از شما می خواهد تا این ارزش ها را مورد بازبینی قرار داده و تاثیر نتخودآگاه ارزش هایی که از گذشته به شما تلقین شده اند و مورد بازنگری قرار نگرفته اند را درک کنید.

خوابی با موضوع وفاداری از شما می خواهد تا متوجه ارزش ها و آرمان هایی که کورکورانه به پیگیری آن ها پرداخته اید باشید و اجازه ندهید که غفلت و تعصب، شما را مجبور که کار هایی کند که قلبا علاقه ای به انجام آن ها ندارید. این خواب می تواند با مفهوم سمبل سگ مرتبط باشد و مفهوم آن قوی تر می شود زمانی که در خواب خود حیوانات را نیز مشاهده کنید. حیوانات نشان دهنده ی غرایزی هستند که به طور طبیعی در ما وجود دارند.

 این خواب از شما می خواهد تا غریزه ی طبیعی انسان برای وفاداری بی چون و چرا به فردی که به او سرویس می رساند را شناخته و اجازه ندهید که افراط در بروز این غریزه یا عدم کنترلش، باعث ایجاد مشکلات جدی تری در زندگی شما شود.

 انسان تنها موجودی است که می تواند آگاهانه به شناخت غرایز خود پرداخته و آن ها را در راستای رسیدن به منافع خود تربیت و کنترل کند. خوابی با موضوع وفاداری از شما می خواهد تا این غریزه را شناخته و تربیت کنید چنان که به طور آگاهانه انسان ها را دوست بدانید و اجازه ندهید که دیگران از خصایل مثبت شما سواستفاده کنند.

فردی که در خواب نسبت به شما رفتار وفادارانه دارد، همان انگیزه ها و اهدافی می باشند که در حقیقت قادر به کنار گذاشتن و گذشتن از آن ها نیستید هر چند ممکن است در تلاش باشید که آن ها را فراموش کرده یا کتمان کنید. این ارزش ها و اهداف می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. این خواب از شما می خواهد تا این انگیزه های قوی درونی را شناخته و از آن ها برای تقویت قدرت های روانی خود استفاده کنید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...