تعبیر خواب قتل

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب قتل _ کشتن

تعبیر خواب کشتن و یا این که در خواب فردی را به قتل برسانید ، نشان از تلاش ضمیر ناخودآگاه شما برای از بین بردن فکر ، رفتار و عادتی مخرب است که در شما نهادینه شده و به شما و دیگران آسیب می رساند .

این خواب ، سمبل احساسات و عصبانیت سرکوفته ی شما در مورد شخص یا اتفاقی است که شما را خشمگین یا ناراحت کرده است .

ممکن است در واقعیت تمایل داشته باشید که این فرد (فردی که در خواب به قتل رسانده اید یا سعی کردید به قتل برسانید ) را از زندگی خود حذف کرده یا روابط خود را با او قطع کنید و از او فاصله بگیرید.

با دیدن این خواب ، به این مساله فکر کنید که در حال حاضر در تلاش برای از بین بردن یا کشتن چه عنصر ، فکر یا رفتار هستید ؟ کدام رفتار یا گرایش در حال آزردن و عصبی کردن شماست و زندگی روزمره ی شما را مختل کرده است ؟ با فکر کردن به این شخص ، چه ویژگی هایی در شما تداعی می شود ؟ آیا این فرد شما را به یاد شخص یا اشخاص دیگری می اندازد که در آزردگی روحی شما تاثیر گذاشته اند ؟

اگر در خواب ، توسط شخصی دیگر به قتل برسید ، نشان از احساس آسیب دیدگی یا خیانتی است که از جانب این شخص( یا موضوع یا اتفاقی که این شخص سمبل آن است ) به شما رسیده است .

این خواب بیانگر این معناست که شما فکر می کنید که این فرد ، احساس یا امیدی را در شما کشته و باعث ناراحتی روحی شما شده است .

اگر در خواب ، فرد دیگری اقدام به قتل کرد و شما شاهد این منظره بودید ، به این معناست که شما در حال انکار علاقه ی خود به قتل یا آسیب رساندن هستید . یا در حال انکار بخشی از شخصیت یا ناخودآگاه خود هستید که علاقه مند به پایان دادن به یک ارتباط یا یک جریان یا موضوع ناخوشایند است .

اگر در خواب ، مار ، عنکبوت یا هر حیوان دیگری را به قتل برسانید ، اشاره به تلاش شما برای از بین بردن یکی از ویژگی های شخصیتی تان است . این ویژگی می تواند مثبت یا منفی باشد و با توجه به نوع حیوان قابل شناسایی است .

این خواب نشان از تلاش درونی شما برای از بین بردن فکر یا خاطره ای ناخوشایند است .

این خاطرات می تواند مربوط به شخص خاصی باشد که در گذشته ، شما را آزرده ساخته است .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...