تعبیر خواب فحش دادن به دیگران

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب فحش دادن به دیگران

بسیار ممکن است که در خواب، خود یا دیگران را مشغول فحش دادن مشاهده کنیم. این خواب غالبا می تواند احساس اضطراب، بدبینی یا نگرانی را در ما ایجاد کند. در این حالت باید بدانید که این خواب تماما سمبلیک بوده و تصویرگر فضای فکری شما می باشد. افرادی که در خواب، به آم ها فحش می دهید، سمبل افکاری هستند که در زندگی بیداری انزجار سما را برانگیخته اند یا در شما احساس نفرت و بیزاری ایجاد کرده اند. دیگران به صورت سمبلیک در خواب ظاهر شده اند و نشانگر ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. بخشی از شخصیت شما که الهام گرفته از شخصیت و ویژگی های این فرد یا افراد در زندگی بیداری می باشد.

اگر ماهیت فردی که به او فحش می دهید برای شما ناشناخته باشد یعنی در زندگی بیداری او را نشناسید، باید بدانید که این فرد سمبل ابعاد ناشناخته ی شخصیت خودتان می باشد. همچنین او می تواند سمبل افکار جدیدی باشد که با آن ها رو به رو هستید اما از رو به رو شدن با آن ها و بازنگری شان احساس نفرت دارید. این خواب از شما می خواهد تا ترس های خود را کنار گذاشته و از منطق خود برای تحلیل عقاید و افکار جدید استفاده کنید.

تعبیر خواب فحش دادن و تعصب: خوابی با موضوع فحش دادن یا فحش شنیدن گاها از شما می خواهد تا متوجه تعصب درونی خود نسبت به برخی افکار و عقاید باشید. ممکن است شما فردی به شدت انعطاف ناپذیر باشید که به هیچ عنوان علاقه ای به بازنگری عقاید و افکار خود نداشته باشید یا این موضوع در شما ترس و نگرانی ایجاد کند. این مفهوم قوی تر می شود زمانی که در خواب خود به کسی که قصد آسیب زدن به شما را داشته باشد فحش بدهید. این خواب از شما می خواهد تا بپذیرید که ماهیت رشد و زندگی با تغییرات گره خورده است و ما در طول زمان به مرور و بازنگری افکار و عقاید خود می پردازیم تا آن ها را گسترش و بهبود بخشیم.

اگر در خواب مشاهده کنید که در حال فحش دادن به فردی هستید که در حال ایجاد مزاحمت برای شماست باید بدانید که این فرد به صورت سمبلیک در خواب ظاهر شده و اشاره به آن دسته از افکاری دارد که در روز ها یا ماه های اخیر برای شما درگیری فکری ایجاد کرده است. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که او شما را به یاد کدام دسته از افکار یا ناراحتی های فکری تان می اندازد؟ چگونه می توانید به شیوه ای منطقی با این افکار رو به رو شوید؟ این فرد چگونه می تواند الهام بخش شما برای پیدا کردن راه حلی جدید برای برون رفت از بحران های فعلی باشد؟

فحشی که در خواب می شنوید یا می دهید نیز می تواند دارای مفهوم سمبلیک باشد اما در مجموع فحش ها به تعصبات و آن دسته از درگیری های فکری دارند که احساس می کنیم منطق دیگر در مورد آن ها بی فایده است و از پیگیری شان ناامید شده ایم. این خواب از شما می خواهد تا مدتی از محیط استرس زا دور شده و با قوای جدید به مبارزه ی منطقی با این افکار بپردازید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...