تعبیر خواب طلسم ساختن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب طلسم ساختن

طلسم در خواب، اشاره به ترس ها و محدودیت های ذهنی شما دارد که احساس می کنید در حال تعیین مسیری ناعادلانه و غیر قابل کنترل در زندگی شماست. تفاوتی ندارد که در خواب شما، چه کسی به ساختن یا نوشتن طلسم مشغول است. در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند و فضایی که در خواب مشاهده می کنید، تصویرگر ترس ها، امید ها و امیال شما در حال حاضر و در زندگی بیداری می باشد.

برای این که دلیل حضور سمبلیک دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن یا مواجهه با این اشخاص در دنیای واقعی، چه ترس ها یا احساساتی را در شما زنده می کند. درسی که از این اشخاص می گیرید، قرابت نزدیکی با چالش های ذهنی شما در شرایط فعلی و در زندگی بیداری دارد.

برای این که دلیل حضور سمبلیک دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن یا مواجهه با این اشخاص در دنیای واقعی، چه ترس ها یا احساساتی را در شما زنده می کند. درسی که از این اشخاص می گیرید، قرابت نزدیکی با چالش های ذهنی شما در شرایط فعلی و زندگی بیداری دارد.

بسیار اهمیت دارد که در طول دیدن این خواب، چه احساسی را تجربه می کنید. اگر دیدن اشیایی که دارای طلسم و دعا هستند، در شما ایجاد انزجار یا ترس و وحشت کند، نشان دهنده ی افکاری در شماست که باعث بدبینی شما نسبت به آینده شده اند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار جبری را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید.

اگر در خواب، طلسم هایی بر روی اجساد حیوانات را مشاهده کنید، یا احساس کنید که یک جادوگر در حال درست کردن دعاهایی با اجساد حیوانات است، در ابتدا باید بدانید که تمام حیواناتی که به هر نحوی در خواب ظاهر می شوند، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند.

ممکن است احساس کنید که نیرو یا ترسی در حال از بین بردن موقعیت های خوب یا منفعل کردن استعداد های شماست. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند. به طور مثال اگر طلسمی بر روی جسد گربه ببینید، نشان دهنده ی ترس غیر منطقی شما از شرایط یا اتفاقاتی است که احساس می کنید، شادی درونی شما را مختل کرده است.

این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی ترس های درونی خود را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار، قدرت روانی شما را مختل کند.

اگر در خواب با یک فرد مرده درباره ی طلسم صحبت کنید، باید بدانید که مرده اشاره به افکار یا عاداتی دارد که احساس می کنید مدت ها پیش کنار گذاشته اید یا اعتقاد شما به این دسته از افکار و دیدگاه ها به پایان رسیده است. توجه داشته باشید که این فرد مرده برای شما یادآور کدام دوره از زندگی و کدام دسته از باور ها و عقایدتان می باشد.

این بخش همچنان در شما زنده است و به طور غیر مستقیم بر تصمیمات و باور های شما در حال تاثیر گذاری است. این خواب از شما می خواهد تا به شیوه ای منطقی با این بعد از شخصیت خود رو به رو شده و به نیاز های آن پاسخ دهید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...