تعبیر خواب شنیدن زخم زبان

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب شنیدن زخم زبان

ممکن است در خواب مشاهده کنید که دیگران در حال زخم زبان زدن به شما یا یکدیگر هستند یا حتی خودتان مشغول گفتن چنین کلمات ناخوش آیندی باشید. در تعبیر خواب روانشناسی، تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. وضعیت بغرنجی که در خواب مشاهده می کنید، می تواند تصویری از وضعیت ذهنی شما و تضاد هایی باشد که در حال تجربه ی آن هستید.

خوابی با موضوع زخم زبان می تواند نماد ناراحتی درونی شما از بابت انتخاب های به نظر اشتباهی باشد که در گذشته انجام داده اید و خواسته یا ناخواسته به خود ضربه زده اید.

زمانی که دیگران به ما زخم زبان می زنند ممکن است احساس کنیم که به اندازه ی کافی خوب و کامل نیستیم یا اشتباهاتی را مرتکب شده ایم که حقیقتا خجالت آور هستند. اما حقیقتی که وجود دارد این است که اگر ما انتخاب اشتباهی انجام دهیم، در گرو عواقب آن خواهیم بود. هر چند برخی از عواقب آن کار متوجه دیگران شود.

زخم زبان زدن معمولا در نتیجه ی قضاوت کردن رخ می دهد. ممکن است بار ها قضاوت شدن را تجربه کرده باشید و مطمئنا می دانید که چه عمل غالبا غیر منصفانه و دردناکی است. همان طور که زخم زبان زدن و قضاوت کردن در دنیای واقعی می تواند باعث ایجاد جدایی و تفرقه یا جنگ بین انسان ها شود، سرزنش و قضاوت کردن خودتان نیز می تواند باعث ایجاد چند پارگی در سطح ذهنی شود و به مرور زمان، انرژی و تمرکز شما را مختل کند.

اگر بتوانیم با این مساله در سطح ذهنی و روانی رو به رو شده و درک کنیم که مکانیزم این رفتار به چه شکل است، نه تنها این رفتار آزار دهنده را در دنیای بیدار بروز نخواهیم داد بلکه شنیدن قضاوت ها و زخم زبان های دیگران، بر ما تاثیری نخواهد گذاشت.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...