تعبیر خواب رضایت دادن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب رضایت دادن

بسیار اهمیت دارد که در خواب، منتظر رضایت دادن چه کسی هستید. ممکن است این خواب را به گونه ای مشاهده کنید که در زندگی بیداری و در طول روز ها یا ماه های اخیر منتظر رضایت گرفتن از دیگران در زمینه ی موضوعی خاص هستید. این خواب را نمی توان پیش بینی وقوع اتفاقی در آینده دانست بلکه این خواب تصویرگر فضای فکری خودتان است. انسان ها و شرایط به گونه ای کاملا سمبلیک ظاهر می شوند تا شما را متوجه موضوعی در افکار و روان خودتان کنند. در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. رضایت دادن یا رضایت گرفتن می تواند نشان دهنده ی درگیری فکری شما و تلاش شما برای قانع کردن خودتان برای مساله ای خاص باشد. به طور مثال ممکن است در روز ها یا ماه های اخیر در تلاش باشید تا برخی ارزش های خود را مطابق با شرایط جدید تغییر داده یا در مورد آن ها تجدید نظر کنید اما به هر دلیلی مثل تعصبات، تجدید نظر در مورد این افکار برای شما دشوار باشد. این خواب از شما می خواهد تا در مورد افکاری که ذهن شما را به خود مشغول داشته است با خودتان صادق بوده و اجازه ندهید که تداوم این تعصبات، بیش از این ذهن شما ا یه خود مشغول کند.

در واقع خوابی با موضوع رضایت دادن از شما می خواهد تا خود را سرگرم کار هایی کنید که باعث می شوند در راستای خواسته ها و انگیزه های اصلی خود حرکت کنید. به ندای قلب خود گوش داده و ارزش های خود را بر اساس آن چه منظور قلبی شما را برآورده می کند تعدیل کنید.

اگر در خواب مشاهده کنید که در تلاش هستید تا از پدر یا مادر خود برای هدف خاصی رضایت بگیرید باید بدانید که در تعبیر خواب روان شناسی، پدر و مادر می توانند سمبل ارزش ها و آن دسته از عقاید و عادت هایی باشند که از والدین یا ارزش های سنتی جامعه ی خود به ارث برده ایم و خوابی با موضوع رضایت گرفتم تصریح می کند که شما در تقاطع افکار شخصی خود و ارزش های سنتی قرار کرفته اید. ممکن است احساس کنید که قادر به رو به رو شدن و مبارزه یا افکار و ارزش های سنتی نیستید و این موضوع در شما نوعی عذاب وجدان در شما ایجاد کرده باشد

این خواب از شما می خواهد تا در مورد این تفکر سنتی با خودتان صادق بوده و اجازه ندهید که تداوم این احساسات سرکوب گر یا مانع آفرین باعث ایجاد درگیری های فکری شدید تری در شما شده یا باعث ایجاد احساس فقدان یا ضعف در شما شود.

در مجموع می توان گفت که تفاوتی ندارد که در خواب منتظر رضایت دادن چه کسی هستید این خواب به تلاش درونی شما برای رضایت گرفتن از آن دسته از افکاری اشاره دارد که در شما ریشه ای شده اند و هم اکنون مانند یک مانع برای رسیدن شما به هدف بعدی تان می باشند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...