تعبیر خواب زیتون

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب زیتون

خوراکی ها یا گیاهان خوراکی، زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به خوراک فکری ما در زندگی بیداری دارند. گیاهان مفهومی وسیع تر از خوراک فکری نیز در بر دارند، همان طور که از گیاه زیتون برای اهداف مختلفی استفاده می شود. در سمبل شناسی، زیتون نماد صلح و آشتی شناخته شده است. بسیار اهمیت دارد که زیتون را در خواب خود به چه رنگ، شکل یا طعمی مشاهده می کنید و در طول دیدن این خواب با چه چالش ها یا احساسات مختلفی رو به رو می شوید.

اگر در خواب احساس کنید که فرد دیگری زیتون به شما هدیه می دهد، باید بدانید که در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که در خواب ظاهر می شوند، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند، برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او چه احساس، فکر یا خاطره ای را در شما زنده می کند؟

این فرد چه ارتباطی با چالش ها و مسائل فکری شما در زندگی بیداری دارد؟ روحیات و درس هایی که از او گرفته اید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی شما در زندگی بیداری باشد؟ در هر صورت خوابی با موضوع زیتون از شما می خواهد تا در زمینه هایی که در طول روز ها یا ماه های اخیر برای شما چالش آفرین شده اند، به نوعی صلح فکری دست پیدا کنید.

این تفسیر قوی تر می شود زمانی که در خواب خود به خوردن زیتون مشغول شوید. این خواب از شما می خواهد تا از خوراکی های فکری مفید برای رسیدن به سطح بالاتری از آرامش و صلح روانی استفاده کنید. منظور از خوراکی فکری، تمام افکار و ایده هایی است که به طور روزمره و غالبا به طور تصادفی دریافت می کنید، مثل کتاب ها، آهنگ ها و سخنان و حرف های مختلف.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...