تعبیر خواب خوراک عدسی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب خوراک عدسی

بسیار اتفاقات می افتد که در خواب های خود با خوراکی های مختلف رو به رو شویم. عدسی در خواب اشاره به خوراک فکری شما در زندگی بیداری دارد. همان طور که خوراکی ها در دنیای واقعی به قدرت و سلامت فیزیکی ما کمک می کنند و احساس لذت را در شما ایجاد می کنند، خوراکی ها زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به مسائلی دارند که باعث تضمین سلامت روانی و ایجاد لذت و خوشی فکری می شوند. خوابی با موضوع خوراک عدسی از شما می خواهد تا خوراک فکری مرتبط با این سمبل را شناخته و درک کنید.

 بسیار اهمیت دارد که احساس شما در هنگام دیدن این خواب چیست و خوراک عدسی برای شما چه احساساتی یا خاطراتی را ایجاد می کند. اگر در خواب احساس بدی نسبت به خوردن عدسی داشته باشید یا خوراک عدسی در شما احساس انزجار ایجاد کند (مانند زمانی که طعم بدی دارد) این خواب می تواند به مساله ای اشاره داشته باشد که در روز های اخیر احساس بدی را در شما ایجاد کرده است و این مساله به افکاری که در حال دریافت آن از محیط هستید اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار منزجر کننده را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند یا باعث از بین بردن احساس لذت یا آرامش روانی شما شوند.

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی شما را به خوردن عدسی دعوت می کند، باید بدانید انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساس، خاطره یا فکری را در شما زنده می کند؟ چالش های فعلی شما در زندگی بیداری چگونه با عادت ها و رفتار های این شخص شباهت دارد؟ این فرد چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

اگر در خواب خود فردی مرده را مشغول خوردن عدسی مشاهده کنید، باید بدانید که انسان های مرده زمانی که در خواب ظاهر می شوند، اشاره به عادت ها، افکار یا عقایدی دارند که احساس می کنیم مدت ها پیش در ما از بین رفته اند. اما این خواب نشان می دهد که این عادت ها همچنان در شما زنده و در حال اثر گذاری بر تصمیمات شما در زندگی بیداری می باشد. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که این فرد شما را به یاد کدام دوره از زندگی می اندازد؟ درس هایی که از این دوره می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

این خواب از شما می خواهد تا در انتخاب خوراک فکری خود در زندگی بیداری به ارزش های شخصیت خود توجه داشته و اجازه ندهید که دیگران، عقاید و افکار و ارزش های خود را به شما تحمیل کنند. در این زمینه به آن دسته از خوراکی های فکری توجه داشته باشید که باعث تقویت قدرت های روانی شما می شوند و سلامت روانی شما را تضمین می کنند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...