تعبیر خواب مرده

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب مرده

سمبل مرده با مفهوم مرگ و نیستی و انهدام مرتبط است. ممکن است در رویا با انسان های مرده مواجه شویم یا گاهی احساس کنیم که خودمان در حال نزدیک شدن به مرگ هستیم. مردن در خواب می تواند به احساس فرد در زندگی بیداری، به خاطر تمام شدن دوره ای خاص از زندگی اشاره داشته باشد. اگر این سمبل برای شما به شکلی نگران کننده و اضطراب آور ظاهر شود، نشان دهنده ی این معناست که هم اکنون، آمادگی مواجهه با این تغییرات جدید را در خود مشاهده نمی کنید. شما در این زمان، در حال درک این موضوع هستید که زندگی قابل پیش بینی نیست، اما تمام شدن یک دوره، به معنای افول و نابودی زندگی نیست. زندگی همچنان در جریان است و شما صرفا در مسیر جدیدی قرار خواهید گرفت. رویاهای شما از بین نخواهند رفت.

باید بدانید که انسان هایی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خوده شما هستند. اگر مرده ای که در رویا مشاهده می کنید برای شما ناشناس باشد، می تواند اشاره به بعدی از شخصیت و افکار شما داشته باشد که برای شما شناخته شده نیست یا تا به امروز به آن توجه خاصی نداشته اید. شما در حال کنار گذاشتن بخشی از افکار مبهم و بی پایه ی خود هستید که ممکن است تا به امروز توجیهی منطقی برای آن ها پیدا نکرده باشید.

 برخی افکار که ممکن است در دوران کودکی و به شکل تقلیدی یا تحت تاثیر جمع، در شما شکل گرفته باشد. هم اکنون زمانی است که دیگر قادر به ادامه ی پذیرش این ایده ها و افکاری که با منطق شما شکل نگرفته اند را ندارید. اگر با دیدن مرده ی ناشناس، دچار اضطراب شوید، می تواند به نگرانی شما در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. چون هم اکنون نوعی فقدان را در خود احساس می کنید. ممکن است این پرسش برای شما به وجود آمده باشد که با کنار گذاشتن این افکار، باید چه عادات یا افکاری را جایگزین کنید؟ از بین رفتن نظم سابق برای شما قابل قبول نیست یا در واقعیت، از پذیرش این موضوع که تا به امروز پیرو افکار غیر منطقی و بی پایه بوده اید، دچار نگرانی و تنش شده باشید و اساسا این حقیقت برای شما قابل قبول نباشد.

اما اگر مرده ای که در رویا مشاهده می کنید، فردی باشد که در واقعیت او را می شناسید، باید بدانید که انسان ها، به واسطه ی اخلاق و افکار خود، بر ما تاثیر عمیقی می گذارند. به شکلی که به مرور، تبدیل به بخشی از شخصیت ما می شوند. پس تفسیر این رویا به خوده شما مربوط می شود.

 این رویا به شما می گوید که بعدی از شخصیت شما که می تواند مربوط به اعتقادات با بخشی از دیدگاه های شما درباره ی زندگی است، در حال فروپاشی و نابودی است. ممکن است این افکار، سابقا برای شما بسیار دوست داشتنی بوده باشند، و بسیار به آن ها تعلق خاطر و وابستگی داشته باشید، اما هم اکنون و به دلیل شرایط جدید، متوجه شده باشید که دیگر نمی توانید پذیرای آن افکار باشید.

 آن افکار بخصوص در شما مرده اند و برای شما بی معنا شده اند. ممکن است در واقعیت، حاضر به پذیرش این حقیقت نباشید و قبول نکنید که کاملا متحول شده اید. این انکار، به شکل سمبل مرده در رویا ظاهر می شود. این رویا از شما می خواهد تا درباره ی تغییرات روانی به وجود آمده از خودتان سوال کرده و با حقیقت رو به رو شوید و به دنبال پیدا کردن افکار تعدیل شده و مناسب برای جایگزین کردن باشید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...