تعبیر خواب مرتاض

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب مرتاض

مرتاض در خواب می تواند به میل درونی شما برای تقویت نیرو های روانی تان اشاره داشته باشد. تفاوتی ندارد که در خواب خود چه کسی را در جایگاه یک مرتاض مشاهده می کنید، در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.

مرتاض در خواب همچنین می تواند به میل درونی شما برای شناخت قدرت های روانی انسان و پتانسیل فردی برای رشد و رسیدن به قدرت های روانی را نشان دهد. همان طور که در دنیای واقعی، مرتاضان افرادی هستند که به تقویت و کنترل قوای روانی خود پرداخته و به این وسیله کار هایی را انجام می دهند که از یک انسان عادی ساخته نیست.

در رابطه با یک مرتاض، آنچه رخ می دهد تماما ذهنی و روانی می باشد و اتفاقاتی که در واقعیت از آن ها مشاهده می کنیم، نتیجه و برآیند تلاش های فکری و ذهنی این اشخاص می باشد.

همان طور که گفته شد، این فرد سمبل بخشی از شخصیت خودتان می باشد و این خواب از شما می خواهد تا از نیروی فکر و روان خود برای برون رفت از چالش هایی که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید استفاده کنید.

خوابی با موضوع مرتاض از شما نمی خواهد تا پس از بیدار شدن به انجام کار های خارق العاده و عجیب بپردازید یا سیره ی یک مرتاض را در پیش بگیرید تا به قدرت خاصی برسید. بلکه این خواب از شما می خواهد تا قدرت های فعلی خود را شناخته و دست کم نگیرید.

اگر شخصیت مرتاض در خواب برای شما آشنا باشد، یعنی در دنیای واقعی او را بشناسید، باید توجه داشته باشید که این فرد برای شما سمبل چیست یا یادآور چه احساساتی می باشد. اگر این فرد در دنیای واقعی نیز یک مرتاض باشد، توجه داشته باشید که آشنا شدن با این فرد چه درسی به شما داده یا چه بینش های جدیدی را در شما ایجاد کرده است؟ او برای شما یاد آور کدام دوره از زندگی تان می باشد؟ تجاربی که از این دوره ی زندگی دارید چگونه به شما کمک می کند تا به شیوه ای موثر به مشکلات فعلی خود اندیشیده و راهی برای برطرف کردن آن ها بیابید؟

اگر در خواب مشاهده کنید که خودتان یک مرتاض هستید، این خواب می تواند به پتانسیل درونی شما برای تقویت نیرو های روانی تان اشاره داشته باشد که به شما کمک می کند تا به سامان دهی خواسته های معنوی خود پرداخته و برای رسیدن به یافته های جدید فکری برنامه ریزی کنید.

اگر در خواب خود با حیوانی مثل مار رو به رو شوید، به طور مثال مشاهده کنید که یک مرتاض در حال کنترل مار است، باید بدانید که حیوانات در تعبیر خواب روان شناسی اشاره به غرایز درونی انسان دارند و مار اشاره به غرایزی مثل کینه و دشمنی دارد. این خواب به پتانسیل درونی شما برای شناخت و کنترل این غرایز و استفاده از آن ها در جهت رسیدن به یافته های جدید اشاره دارد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...