تعبیر خواب کشیش

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب کشیش

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود با سمبل های مذهبی رو به رو شویم. مذاهبی که ممکن است در زندگی بیداری اعتقادی به آن ها نداشته باشیم یا سمبل های آن ها را در دنیای واقعی، از نزدیک ندیده باشیم. ممکن است در خواب، خود را در مقام یک کشیش مشاهده کنید یا دیگران را در لباس یک کشیش ببینید. در این حالت باید بدانید که کشیش در خواب شما به صورت سمبلیک ظاهر می شود و تفسیر این خواب نیز تا حد زیادی به رفتار ها، احساسات و چالش ها و واکنش های شما در جریان خواب بستگی دارد.

تفاوتی ندارد که در خواب شما چه کسی در مقام کشیش ظاهر شده است. در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که به هر نحوی در خواب ظاهر می شوند، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.  اگر در خواب، شخصیت کشیش برای شما شناخته شده باشد، توجه داشته باشید که فکر کردن به این شخص، برای شما تداعی کننده ی کدام دسته از احساسات و افکار می باشد؟ این فرد چه ارتباطی با چالش ها و مشکلات فعلی شما در زندگی بیداری می باشد؟ درسی که از این شخص می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

اگر شخصیت کشیشی که در خواب مشاهده می کنید برای شما ناشناخته باشد، باید بدانید که این فرد، سمبل ابعاد ناشناخته ی شخصیت خودتان است. اگر در خواب از دیدن کشیش احساس ترس در شما ایجاد شود، این خواب به افکار و دیدگاه هایی در دنیای واقعی اشاره دارد که از رو به رو شدن با آن ها نوعی احساس عذاب وجدان یا ترس در شما ایجاد می شود. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این افکار را شناخته و از تداوم احساس اضطراب و ترس جلوگیری کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش جهان بینی خود بپردازید.

شخصیت کشیش از شما می خواهد تا با قدرت و منطق، به بازنگری دیدگاه ها و ارزش های خود بپردازید و اجازه ندهید که محیط، دیدگاه های مختلف و بی پایه را به شما تحمیل کند. در واقع منشا شکل گیری عقاید خود را درک کرده و اجازه ندهید که ذهن شما از داده های بی اساس تغذیه شود.

ممکن است در این زمان در مورد ارزش ها و عقاید شخصی خود در مورد شهود یا احساسات دچار چالش ها یا پرسش هایی اساسی شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا منشا ماهیت این افکار چالش آفرین را شناخته و از درک و منطق و تجربه ی خودتان برای برگزیدن ارزش های شخصی تان استفاده کنید و اجازه ندهید که دیدگاه های عرفی یا ارزش هایی که از دیگران به شما ارث رسیده اند و درباره ی ماهیت منطقی آن ها اطلاعی ندارید، خودداری کنید.

این خواب از شما می خواهد تا به طور آزادانه و با شجاعت به بیان دیدگاه های خود بپردازید و اجازه ندهید که افکار جبرآلود به سرکوب شما بپردازند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...