تعبیر خواب قاضی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب قاضی

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود با شخصیت های مشاغل مختلف رو به رو شویم. شخصیت قاضی اشاره به یکی از ویژگی های مهم روانی ما دارد. تفاوتی ندارد که در خواب خود چه کسی در جایگاه قاضی قرار گرفته است. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.

قاضی با مفاهیمی مثل قضاوت، عدالت، انتخاب بین دو مساله ی خاص یا درگیری های فکری مرتبط است. این خواب نشان می دهد که شما هم اکنون و در زندگی بیداری، درگیر یک چالش فکری خاص هستید  و نیازمند آن هستید که به شیوه ای عادلانه در مورد تناقضات فکری خود به قضاوت بپردازید.

تعبیر خواب قاضی شدن: اگر در خواب خود مشاهده کنید که به مقام قضاوت رسیده اید، نشان دهنده ی نیرو یا مهارت روانی جدیدی است که به آن دست یافته اید. این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که نسبت به آگاهی جدید خود قدر دان بوده و از آن برای تشخیص مصلحت خود و کسب استقلال فکری بیشتر در زندگی واقعی استفاده کنید.

تعبیر خواب قاضی و دادگاه: اگر خود را در جریان یک محاکمه در دادگاه مشاهده کنید، باید بدانید که افکارتان را درباره ی کارهایی که انجام داده اید سخت به چالش کشیده اند. ممکن است هم اکنون و در زندگی روزمره، خود را به شدت درگیر عذاب وجدان مشاهده کنید و مدام از خودتان بپرسید که آیا مسیری که در پیش گرفته ام درست است؟ آیا افکار من از منابع صحیحی سرچشمه می گیرند؟ چه مقدار از کار ها و تصمیمات گذشته ام اشتباه بوده و تاوان کدام یک را باید پس بدهم؟

مفهوم این خواب قوی تر می شود اگر در جریان دادگاه با بی انصافی رو به رو شوید یا دچار استرس و احساس گناه یا ترس و نگرانی شوید. این خواب از شما می خواهد تا با ترس های خود رو به رو شده و اجازه ندهید که احساس کاذبی از عذاب وجدان بر شما غلبه کند یا به طور مداوم به سرزنش خود بپردازید. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار و احساسات منفی را در خود جست و جو کرده و مانع از تداوم آن ها شوید.

تعبیر خواب قاضی زن: زنی که در خواب شما به عنوان یک قاضی ظاهر شده است، سمبل بخشی از افکار و شخصیت خودتان است. تفاوتی ندارد که این خواب توسط یک مرد دیده شود یا یک زن. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی دیدگاه های متناقض و ناعادلانه ای که نسبت به خودتان دارید با خودتان صادق باشید و با دیدی منطقی نسبت به ارزش هایی که تا کنون و از اجداد یا جامعه ی خود به ارث برده اید، قضاوت کنید و اجازه ندهید که دیدگاه ها یا افکار یا احساسات غیر منطقی به جای شما تصمیم بگیرند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...