تعبیر خواب زئوس

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب زئوس

بسیار اتفاق می افتد که در رویاهای خود با سمبل های افسانه ای و اسطوره ای رو به رو شویم. در این حالت رویای ما بی معنا نیست و با مفهوم نهفته در داستان آن سمبل و افسانه های مرتبط با آن همخوانی دارد. زمانی که یک شخصیت افسانه ای را در رویای خود مشاهده می کنیم باید بدانیم که دیدن این شخصیت ها مساوی است با دیدن بخشی از شخصیت خودمان که ممکن است هم اکنون در حال شکل گیری یا تعدیل باشد.

زئوس در اساطیر یونانی، پادشاه خدایان و فرمانروای تمام زیارتگاه های واقع در کوه المپ است. نام زئوس مربوط است به کلمه ی یونانی dios به معنی درخشان. زئوس ایزد آسمان درخشان. زئوس ایزد آسمان درخشان، و نیز توفان به شمار می رفت و به همین دلیل سلاح او آذرخش بود که آن را به سمت کسی که او را ناخشنود کرده، پرتاب می کرده است. یکی از مواردی که او را بسیار خشمگین میکرد، دروغ گویی و پیمان شکنی بوده است.

از دیگر سمبل های مرتبط با او، عصای سلطنتی، بلوط، عقاب، و سپرش (ساخته شده از پوست بز آمالنئا) می توان اشاره کرد. زئوس بزرگترین حکمفرما بود. قانون، عدالت و معنویت را اجرا می نمود، و این مساله او را رهبر روحانی خدایان و انسان ها نمود.

زئوس خدای آسمان ها و ملکوت اعلا بود و خدای باران و آورنده ی ابر ها که بر آذرخش یا صاعقه ی هراس انگیز نیز فرمان می راند. قدرتش برتر از قدرت تمامی خدایان دیگر بود. با این وجود، زئوس نه قادر متعال بود و نه دانای کل. هم می شد با او به مخالفت برخاست و هم او را فریفت.

در هنر، معمولا زئوس به مانند یک مرد میانسال، همراه با ریش، اما دارای چهره ای جوان و دارای نیرو تصور می شد. او بسیار شاه وار و با ابهت به نظر می رسید. نقاشان و هنرمندان سعی در بازسازی قدرت زئوس در کار های خود دارند، معمولا با دادن حالتی که گویا در حال پرتاب کردن آذرخش خود است.

زمانی که در رویای خود با زئوس رو به رو می شوید، باید بدانید که در حال مشاهده ی یکی از دیدگاه ها و ابعاد شخصیت خود هستید. این رویا می تواند به عقیده ای و دیدگاهی کهنه در درون شما اشاره داشته باشد که هم اکنون آن را کنار گذاشته اید و مانند گذشته به آن گرایش ندارید. این رویا می تواند تصویر کننده ی قدرت های فکری و روانی شما نیز باشد.

دیدن سمبل زئوس در رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شما مبنی بر لزوم آشنا شدن و پذیرش قدرت های روانی تان می باشد. این رویا از شما می خواهد تا با ضعف های خود کنار آمده و اجازه ندهید که فقدان هایی که در مهارت ها و توانایی خود مشاهده می کنید، مانع از دیدن توانایی های بالقوه تان شود. خیره شدن به ضعف ها نمی تواند کمکی به شما کند. هم اکنون لازم است تا ویژگی های مثبت مرتبط با سمبل زئوس را در خود شناخته و تقویت کنید. این ویژگی ها می توانند ارتباط زیادی با چالش هایی که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها مواجه هستید داشته باشد و به شما کمک کند تا راه حلی برای برون رفت از این چالش ها پیدا کنید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...