تعبیر خواب آجان

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آجان

آجان در ادبیات سنتی معادل پلیس در جامعه ی مدرن امروزیست و به گروه و افرادی اشاره دارد که مامور رسیدگی به شکایات روزمره ی مردم هستند. ممکن است در خواب پلیس را به شکل سنتی آن مشاهده کنید و در خواب احساس کنید که به گذشته سفر کرده اید. بدون این که در واقعیت چیزی درباره ی آجان ها شنیده یا فیلمی درباره ی آن ها دیده باشید.

سفر به گذشته، اشاره به ایده های کهنه ای دارد که در ذهن شما وجود داشته و سعی دارید برای رفع مشکلات امروزی از آن ها استفاده کنید. شما در این خواب در حال بررسی این ایده ها و افکار کهنه هستید. چرا که پافشاری شما بر این موضوع است که این ایده های کهنه همچنان می توانند در جوامع امروزی، کاربردی باشند. ممکن است تصمیم داشته باشید به این افکار کهن نیز عمل کنید اما درباره ی توجیه استفاده از آن ها، تحلیل کاملی نداشته باشید.

در تحیلی این رویا باید توجه داشته باشید که پلیس غالبا سمبل کسب امنیت و پیگیری نابهنجاری هاست. زمانی که در خواب با این سمبل رو به رو می شوید، به دنبال راهی برای کنترل و رفع خطاهای بروز یافته در رفتار خود و دیگران هستید. آجان ها نیز چنین وظیفه ای را در جوامع سنتی به عهده داشته اند. به این ترتیب با دیدن این خواب باید از خودتان بپرسید که ایده های فعلی تان برای کنترل رفتار های نا بهنجار، تربیت فرزندان یا چیز هایی از این قبیل، در درجه ی اول چه اندازه آزموده شده اند و در درجه ی دوم تا چه اندازه  در جوامع فعلی پذیرفته شده و منطقی به نظر می رسند.

این خواب می تواند به فردی اشاره داشته باشد که بخشی از قضاوت ها و افکارش کهن و غیر قابل استفاده در شرایط فعلی هستند. با دیدن این خواب باید درباره ی دلایل گرایش خود به ایده ها و الگو های قدیمی تربیتی تفکر کرده و درباره ی صحت آن ها اطمینان حاصل کنید. این تفکرات می تواند به خاطر الگو های تربیتی غلط و از دوران کودکی در شما نهادینه شده باشد و در این زمان هم برای شما و هم برای اطرافیانتان ناراحتی و نارضایتی را ایجاد کرده باشد.  

اگر در خواب توسط آجان ها تحت تعقیب باشد که دستگیر شوید، این خواب به گرفتاری شما در قوانین کهنه و باطلی دارد که تحت تاثیر گرفتاری شما به افکار سنتی به وجود آمده اند. این خواب شما را دعوت می کند تا درباره ی عقاید و افکار و کنش های خود بیشتر فکر کرده و توجه داشته باشید که بسیاری از آن ها توسط جوامع امروزی پذیرفته شده اند و لازم نیست که در قبال انجام آن ها دچار نگرانی و عذاب وجدان شوید. این خواب به شما یادآور می شود که تنها در صورتی می توانید از استرس و نگرانی حاصل از این افکار خارج شوید که طرز فکر و نگرش خود را تغییر داده و به جوامع امروزی نزدیک تر شوید.

اگر در گذشته مطالعه ای در مورد آجان ها داشته اید یا صحنه هایی از یک فیلم تاریخی در مورد آجان ها را در خواب مشاهده کنید، این خواب می تواند شما را به موضوع و اتفاقاتی که در آن کتاب یا فیلم رخ داده است ارجاع دهد. چون احتمالا در آن اتفاقات عبرت ها و راه حل هایی است که با چالش های فعلی شما در زندگی بیداری همخوانی داشته و می تواند به شما کمک دهنده باشد. ضمیر شما نوعی همپوشانی بین بحران فعلی و داستان هایی که از آجان ها شنیده یا خوانده اید پیدا کرده است و به واسطه ی یک خواب، سعی در ایجاد پیوند بین این دو موضوع است. با دیدن این خواب باید توجه داشته باشید که پیام اصلی فیلم یا داستان چه بوده و چگونه می توانید از آن ها برای رفع مشکلات فعلی الهام بگیرید.

اگر در خواب احساس کنید که خودتان یک آجان هستید، این خواب به احساس همزاد پنداری شما با افراد کهنه اندیشی اشاره دارد که با ایده های سنتی سعی در کنترل زندگی و قضاوت درباره ی کنش های خود با دیگران را دارند. ممکن است این احساس صرفا به خاطر عدم اعتماد به نفس در شما ایجاد شده باید که در این صورت بهتر است درباره ی صحت قضاوت ها و افکار خود اطمینان پیدا کنید. در غیر این صورت توجه داشته باشید که چه حرف ها یا اتفاقاتی باعث شده تا این حس همزاد پنداری در شما ایجاد شود.

 ممکن است لازم باشد تا مهارت های بیشتری درباه ی زندگی در جامعه ی مدرن را آموخته و آن ها را سرلوحه ی خود قرار دهید. در واقع این خواب شما را در مقابل این قضاوت قرار می دهد که آیا افکار کهن را صرفا به خاطر کارآمدی بیشتر آن ها پذیرفته اید یا نوعی خودخواهی و جبر است که شما را به پذیرفتن آن ها راغب کرده است؟

در مجموع آجان ها و خواب هایی در مورد آن ها، توسط حافظه ی تاریخی شما تصویر شده اند و می توانند با سمبل های دیگری نیز همراه شوند. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که آجان برای شما یادآور کدام افکار و خاطرات است؟ در مواجهه به این سمبل چه احساسی به شما دست می دهد؟ آجان برای شما به صورت سمبلی اضطراب برانگیز و ناراحت کننده ظاهر شده یا احساسی مثبت را در شما ایجاد کرده است؟ چگونه می توانید با تحلیل رفتار های خود در این خواب، به شکلی امروزی تر و البته کار آمد تر، درباره ی امور مختلف قضاوت کرده و به کنترل افکار و غرایز تا بهنجار خود بپردازید؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...