تعبیر خواب موی زرد

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب موی زرد _ رنگ مو _ موی بلوند

مو به طور کلی ، سمبل وجهه ی ظاهری و اخلاق هایی است که فرد ، به واسطه ی آن ها ، خود را به افراد جامعه معرفی می کند . از طرفی ، این اخلاق و رفتار ها ، چندان جنبه ی شخصی و خانوادگی نداشته و اشاره به وجنات بسیار سطحی دارند .

مو ، مانند دیگر سمبل های مرتبط با بدن انسان ، در سطوح مختلفی معنی می پذیرد .

یکی از اشکال ظهور مو در رویا ، موی بلوند یا موی رنگی است . ممکن است خود یا دیگران را در خواب ، با موهای رنگی ببینید و این موضوع توجه شما را جلب کند ، شما را تحت تاثیر قرار دهد و به فکر فرو ببرد .

موی بلوند ، در بیشتر موارد ، با صفاتی مثل فخر فروشی و جلب توجه مرتبط است . اگر در رویا ، فردی را با موی بلوند ببینید ، در حالی که آن فرد در واقعیت موهایی تیره دارد ، این خواب نشان دهنده ی احساس شما نسبت به آن فرد ، یا برداشتی است که از کنش آن شخص داشته اید .

بسیار مهم است که شما چه شخصی را با موهای رنگی می بینید . آن شخص برای شما سمبل چیست ؟ هنگامی که به آن شخص می اندیشید ، چه خاطرات ، ویژگی ها یا رفتار هایی در ذهن شما تداعی می شود؟ آن فرد چه تاثیری بر روی شما گذاشته ؟ آن فرد چه ظلمی در حق شما کرده ؟ و ...

در دنیای واقعی ، رنگ کردن مو ، با نیات مختلفی صورت می گیرد . مثل زمانی که شخص قصد دارد موهای سفید خود را پنهان کند . اگر در رویا مشاهده کنید که مشغول رنگ کردن موهای سفید خود هستید ، این خواب به نحوه ی مبارزه ی شما با ترس ها و نگرانی ها اشاره دارد . درباره ی "موی سفید" به مطلب مرتبط با این کلید واژه مراجعه کنید .

اگر در خواب ، بدون نیت خاصی و صرفا برای زیبایی و تجمل ، موهای خود را رنگ کنید ، این خواب می تواند به گرایشات تجمل گرایانه یا فخر فروشانه ای که در شما وجود دارد ، اشاره داشته باشد .

در تعبیر این گونه خواب ها ، به خاطرات مرتبط و احساساتی که در هنگام دیدن و فکر کردن به خواب ، به شما دست می دهد ، بسیار دقت داشته باشید . برای تمرکز بیشتر می توانید ، به یادداشت نویسی بپردازید .

این خواب ها غالبا به نکاتی پنهان یا فراموش شده ، در خاطرات شما اشاره دارند ، که در ضمیر ناخودآگاه شما، به غلیان درآمده اند .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...