تعبیر خواب رنگ ها

نوشته شده توسط:ارغوان | ۱ دیدگاه

تعبیر خواب رنگ ها

رنگ ها بیانگر ادراک و طرز فکر اشخاص هستند . سمبل رنگ ، به طور دقیق و روشنی ، به ذهنیت فرد در مورد مسائل اشاره دارد .

معمولا اولین مشخصه ای که از نماد های موجود در خواب دریافت میشود ، رنگ آن هاست . رنگ ها در تحلیل و تعبیر خواب، بسیار تاثیر گذار هستند . نماد ها در خواب شما به چه رنگی ظاهر می شوند ؟ لباس اشخاص به چه رنگیست ؟ در جریان خواب ، کدام رنگ ها بیشتر دیده میشوند ؟ چه احساسی نسبت به رنگ هایی که در خواب مشاهده میکنید دارید ؟

رنگ ها در خواب ، بیانگر وضعیت روحی و احساسی شما هستند .

تعبیر خواب رنگ بژ یا نخودی

در اینجا ، رنگ بژ ، طیفی از رنگ های روشن مانند قهوه ای روشن ، مایل به زرد و یا خاکستری را در بر میگیرد . نخودی رنگی از پرده های زرد مایل به خاکستریست . این رنگ ، رنگی ترکیبی است که همرنگ نخود ایرانی است و از ترکیب هر سه رنگ اصلی و سفید به دست می آید ، و رنگ های سفید و زرد غلبه دارند .

در هر حال دیدن این رنگ در خواب ، اشاره به مسائل پایه ، اساسی ، شناخته شده و آشکار دارد .

این رنگ در حالت افراط ، نمادی از بی تاثیری و انفعال است .

تعبیر خواب رنگ سیاه

سیاه سمبل ناشناختگی و جهل ، خطر ، مسائل مرموز و سری ، تاریکی و وحشت ، مرگ و سوگواریست .

رنگ سیاه میتواند در مواردی ، نشانه ای از نفرت و خیانت نیز باشد .

این رنگ بیانگر این معناست که باید در مورد ماهیت مسائل با دقت بیشتری تحقیق کنید . در حالتی که رنگ سیاه به شخصیت فرد اشاره دارد ، شخص باید به ضمیر ناخودآگاه و احساسات عمیق خود مراجعه کند تا به شناخت دقیق تری از وضعیت روحی و معنوی خود برسد .

این رنگ نمادی از فقدان عشق و حمایت و وفاداری است . در حالت مثبت ، رنگ سیاه با احساس قدرت و توانگری همراه است .

دیدن دو رنگ سیاه و سفید در کنار هم ، اشاره به لزوم بازنگری رفتار ها و برقراری تعادل در اخلاق و کنش انسانی است .

از طرفی دو رنگ سیاه و سفید ، میتواند نشانه ای از افسردگی عمیق و حالت های دو قطبی نیز باشد . این موضوع میتواند در اثر فروکش کردن احساس شور و نشاط در زندگی واقعی شخص باشد . در صورت دیدن این نماد ، با بازیابی قوای فکری ، به دنبال راه حلی برای ارتقا کیفیت زندگی خود باشید و باور مثبت اندیشی را در خود پرورش دهید .

تعبیر خواب رنگ آبی

آبی بیانگر راستی و صداقت ، فرزانگی ، عالم روحانی و عرش، ابدیت و ازلیت ، احساس جاودانگی و پرستش و بندگیست .

رنگ آبی طیف وسیعی از حالات روحی را شامل میشود و تعبیر آن بستگی زیادی به سمبل های خواب، و احساسی دارد که به رویابین منتقل میکند .

در مواردی، آبی سمبل آرامش و آسودگی و آسایش خاطر است .

این رنگ بیانگر شور و شوق شما برای شروعی دوباره و جرقه ای برای پیگیری خواست ها و آرزوهاست .

این رنگ سمبل و پیامی هدایت گر از طرف روح شماست که شما را به خوشبینی نسبت به آینده دعوت میکند . این رنگ نماد ذهنی روشن و گیراست .

طیف های تیره و مالیخولیایی آبی ، و دیدن رنگ آبی در حالت افراط ، نمادی از یاس و ناامیدیست .

اگر در خواب ، پیراهنی به رنگ آبی روشن پوشیده باشید ، این رنگ بیانگر بعد خلاق و مبتکر شماست . این رنگ نشانه ای از بعد خلاق  شما برای پیشرفت در زندگی است .

تعبیر خواب رنگ قهوه ای

رنگ قهوه ای ، سمبل دنیا پرستی و مادیات است .

در حالت مثبت بیانگر اراده ، شخصیت مستقل، آمادگی جسمی و روحی فرد برای رسیدن به اهداف می باشد .

در مواردی ، رنگ قهوه ای سمبل محافظه کاری ، و فردی مقید و پیرو اصول است .

قهوه ای در طبیعت ، وابسته به عنصر خاک و بیانگر حاصلخیزی زمین است . این رنگ لزوم بازگشت به اصول و عقاید عمیق شما را یادآور میشود .

همان طور که گیاه، وابسته به خاکی است که در آن رشد کرده و ویژگی های خاک ، در رشد گونه های مختلف موثر است. زمانی که در خواب ، با رنگ قهوه ای رو به رو میشوید ، این رنگ بیانگر باوری کلیدی و عمیق در اصول فکری و عقاید شماست که ارجاع به آن باور ها ، میتواند کارگشا و تسکین بخش باشد .

تعبیر خواب رنگ کبود یا شرابی

شرابی، قرمز تیره به رنگ شراب سرخ است و یکی از طیف های رنگ قرمز به شمار می آید .

این رنگ سمبل توانگری ، ثروت و وفور است . از طرفی القا بخش احساس کامیابی و موفقیت و توفیق می باشد . این رنگ یادآور فرصت رونق و شکوفایی و قدرت درونی فوق العاده ی شماست .

تعبیر خواب رنگ حنایی

منظور از حنایی ، قهوه ای سوخته ی مایل به طیف های زرد است .

این رنگ در حالت کلی ، نماد مهربانی و لطف و قلبی پر لطف و محبت است .

تعبیر خواب رنگ بنفش و ارغوانی

ارغوانی از طیف های رنگ قرمز است . این رنگ واسطه و پل ارتباطی فرد با احساسات و ادراکات عمیق روحی اوست . این رنگ خبر از رهاسازی عادت های کهنه و پذیرش تغییرات جدید در زندگی شماست .

این رنگ در بیشتر مواقع ، اطلاعات کاملی از وضعیت افکار و روحیات فرد را بیان میکند و نشان از احساساتی با ثبات و مستحکم است .

تعبیر خواب رنگ طلایی

رنگ طلایی ، مژده ای از جانب روح است . این رنگ با پتانسیل بالای روانی و فکری همراه است و اشاره به تزکیه و پالایش نفس شما دارد .

این رنگ فردی با اراده و اعتماد به نفس و با قدرت روحی بالا را توصیف میکند .

تعبیر خواب رنگ خاکستری

خاکستری بیانگر ترس و وحشت ، افسردگی و در خود فرو رفتگی شخص می باشد . این رنگ در مواردی ، نشان از قلبی مریض و رنجور است .

رنگ خاکستری از طرفی یادآور حالت دو قطبی و دمدمی مزاجیست و پریشانی و اغتشاش فکری شخص را بر ملا میکند .

این رنگ در خواب ، نشانه ی فردی منزوی و سرد ، با احساسات سرکوب شده و رو به زوال است .

در مواردی نماد شخصی استقلال طلب و فردگراست .

تعبیر خواب رنگ سبز

رنگ سبز خبر از تغییرات مثبت و قلبی پر سرور است . این رنگ نماد رشد و شکوفایی ، باروری ، امید و سلامتیست . رنگ سبز با قدرت حیات و انرژی و زنده دلی رابطه ی مستقیم دارد .

این رنگ مشوق فرد برای پیگیری خواست ها و رشد شخصیت فرد در جهت بهبود شرایط زندگی می باشد .

رنگ سبز میتواند نشان از ماموریتی جدید در زندگی شما باشد که موفقیت در این ماموریت نیازمند به کار بستن قوای فکری و استعداد هایی است که در خود پرورش داده اید .

اگر در خواب به رنگ سبز در آمده باشید ، یا لباسی به رنگ سبز پوشیده باشید ، نشانگر آگاهی و هوشیاری شماست .

رنگ سبز ، نماد تلاش شما برای کسب استقلال و بی نیازیست . این تلاش میتواند در رابطه با کسب پول و ثروت ، یا در زمینه های علمی باشد .

رنگ سبز تیره ، نماد مادیات و تعلقات مادیست . این رنگ در مواردی نشانه ی تقلب و حیله گریست .

زمانی که سبز تیره به حالت افراط دیده شود ، این خواب یادآور این موضوع است که روابط شما محدود شده است . در این شرایط تلاش شما باید حول افزایش مهارت های ارتباطی باشد .

تعبیر خواب صورتی تند

این رنگ در رابطه با تمایلات نفسانی و به شدت رمانتیک اطلاع رسانی میکند . صورتی تند در حالت افراط ، نماد غرق شدن فرد در دنیایی فانتزی و رمانتیک است .

تعبیر خواب رنگ نیلی

این رنگ ترکیبی از بنفش و آبی تیره است . نیلی از گروه طیف های بنفش و ارغوانی و آبیست .

رنگ نیلی نیز به جنبه های روحانی و مسائل الهی و غیبی می پردازد و نشان دهنده ی الهامات و کمک های معنویست .

این رنگ در حالت منفی ، به نوعی از فریب کاری اشاره دارد که با ظاهری مثبت و معنوی ، در زندگی فرد ظاهر میشود .

تعبیر خواب رنگ عاجی

این رنگ از طیف های خنثای رنگ سفید محسوب میشود و برگرفته از رنگ عاج فیل می باشد . این رنگ به طور طبیعی در دندان و عاج حیواناتی مثل شیر آبی و فیل دیده میشود . این رنگ به میزان کمی به طیف های رنگ زرد نزدیک است .

این رنگ در خواب ، اشاره به قدرت نفوذ و حاکمیت شخص بر دیگران اشاره دارد .

این رنگ میتواند نشانه ای از لکه دار شدن عفت و خلوص و پاکی فرد نیز باشد . این رنگ نشان میدهد که حقیقت شخص یا چیز خاصی بر شما روشن نیست و باید در مورد این موضوع دقت نظر داشته باشید .

تعبیر خواب رنگ سرخابی

سرخابی یا ارغوانی روشن ، رنگی شاد و زنده است و در فاصله ای برابر میان دو رنگ اصلی سرخ و آبی واقع شده است.

سرخابی رنگ مهربانی ، لطف ، دلسوزی ، رحم و شفقت است .

این رنگ پتانسیل درونی شما برای کشف نقاط مرموز و ناشناخته ی زندگی را نشان میدهد .

تعبیر خواب رنگ آلبالویی

آلبالویی رنگ قرمز بسیار تیره و هم رنگ میوه ی رسیده ی آلبالو است . این رنگ نشان دهنده ی شجاعت و جرات ، قهرمانی و توان مبارزه است .

تعبیر خواب رنگ ارغوانی روشن

دیدن رنگ ارغوانی در خواب به این معناست که باید افکار منفی و ناخوشایند را از ذهن خود بزدایید ، و باور مثبت اندیشی را در خود تقویت کنید .

تعبیر خواب رنگ آبی سیر یا کبود (سرمه ای)

این رنگ نشان دهنده ی فردی تاثیر پذیر و فاقد اعتماد به نفس در مقابل قدرت کنترل و تسلط دیگران است . این رنگ از عدم اراده و نداشتن شخصیتی مستقل پرده برداری میکند .

تعبیر خواب رنگ سبز زیتونی

این رنگ به نوعی خرد در ذات فرد اشاره دارد . این رنگ در آیین بودا ، سمبل خرد و تفکر و ریاضت میباشد . رنگ زیتونی یاد آور این معناست که شما نیازمند ساخت محیط و شرایطی آرامش بخش هستید که برای شما مجال اندیشه و کسب آرامش را رقم بزند .

تعبیر خواب رنگ نارنجی

رنگ نارنجی نشانه ی امید ، احساس دوستی و صمیمیت ، تواضع و ادب ، سخاوت و جوان مردی ، سرزندگی و نماد فردی با روابط اجتماعی مناسب و جامعه پذیر است .

این رنگ به صورت نشانه های آغازین ، در مواردی نماد مساله ای است که در نگاه اول ، مثبت و بی خطر به نظر میرسد . در تعبیر این خواب، جزئیات از اهمیت بالایی برخوردارند .

این رنگ نشان دهنده ی شخصیتی برون گراست . رنگ نارنجی در خواب ، عنصری را در زندگی شما نشان میدهد که قادر است احساسات و حواس شما را برانگیزد .

این رنگ زمانی که در خواب، به شخص شما مربوط باشد ، خود به خود احساس سرزندگی و شور و هیجان را فراهم می آورد .

تعبیر خواب رنگ هلویی

این رنگ به طیفی از رنگ های قرمز روشن اشاره دارد . همانطور که از اسم این رنگ پیداست ، الهام گرفته از میوه ی هلو است .

این رنگ در خواب ، نشانه ی عشقی پاک و معصوم ، که با اعمال و افکار معقول همراه است ، اشاره دارد .

تعبیر خواب رنگ صورتی

صورتی نماد عشق ، لذت ، ملاحت و اوقات خوش و شیرین است . این رنگ سبب احساس خوشحالیست و نمادی از عاطفه و محبت است .

صورتی در ادبیات و هنر نماد عشق است و نقش مهمی در بهبود ناراحتی های روحی و عاطفی دارد .

  • حاجی

    حاجی

    • ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ - ۱۲:۴۶:۴۶

    درود، خواب دیدم ک ی دختر بچه تقریبا چهار پنج ساله رو جادس ک من برداشتمش چشمای سبزیم داشت بوسش کردم خیلی ناز بود با چشمای درشت خوشگلش نگام میکرد. تعبیرش چی می‌تونه باشه؟؟