تعبیر خواب درخت 2

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب درخت

درخت زندگی مفهومی است که در علم، مذهب، فلسفه، اسطوره ها و دیگر زمینه ها استفاده شده است. در این زمینه ها درخت زندگی به شکل درختی نشان داده می شود که نشان دهنده ی این ایده است که تمام حیات بر روی زمین به هم مربوط است. درخت زندگی انواع گوناگونی دارد. بنمایه ای است در الهیات، اسطوره ها، و فلسفه های مختلف در جهان، یک مفهوم عرفانی که به ارتباط متقابل تمام اجزای حیات بر روی سیاره ی ما اشاره دارد و هم چنین در علوم، نموداری برای تبار مشترک موجودات در تکامل است.

با پیدایش اسطوره ها، باور ها و اعتقادات در میان آدمیان، طبیعت سرسبز شکلی دیگر یافت. هر کدام از اقوام و ملل گوناگون بر اساس جهان بینی خودش برای طبیعت زنده، ارزش و جایگاهی ویژه قائل شدند و درختان در بستر مذاهب، اسطوره ها و حتی هنر و ادبیات تمدن های گوناگون، حیاتی دیگر یافتند و به تدریج، شگفت انگیز ترین باور های توتمی مربوط به درختان ساخته شد.

زندگی اسرار آمیز درختان عظیم، دیر زیستی، حیات دوباره، باروری و بسیاری از ویژگی های آنها سبب شده است درختان در تصور انسانی، نقشی خداگونه بیابند و به عنوان واسطه بین خدایان و عالم بشری تقدیس گردند. به اعتقاد مردم بدوی یکی بودن روح خدا با درخت، این قدرت را به درختان می داد که باران بیاورند. خورشید را به درخشش وا دارند، گله ها را افزایش بخشند، و زنان را به بارداری و زایش یاری دهند.

گاه نیز معنای نمادینی که درختان و جنگل ها طی قرون حیات بشری در زبان ها و فرهنگ ها پیدا کرده اند به سبب اندازه های بزرگ و همچنین عمر طولانی شان بوده که به شکل آشکاری بر جوامع اولیه تاثیر گذاشته است. همچنین کمیاب یا فراوان بودن درختان در مکان های مختلف در نوع برداشت و اهمیت آن ها در افسانه ها، اسطوره ها و فرهنگ ها تاثیر داشته است. از دیدگاه جوامع بدوی، درخت نمادی از زندگی مجرد پس از مرگ، رستاخیز و دوام زندگی بود و به سبب ایستادگی و تجدید حیات و قانون تکامل، در باور ها رمزی از آدمی شد و تقدس یافت.

این رمز گاهی به صورت یک درخت خاص و گاهی به صورت باغی پر از درختان همیشه سبز و گاهی به شکل گیاهانی که شیره ی مقدس آن ها به انسان جاودانگی می بخشد، جلوه گر شد. مردم درختان را نه فقط به صرف درخت بودن، بلکه به این دلیل که تجلی خداوند را می توان در درختان مشاهده کرد، ستایش می کردند. در بسیاری از اعتقادات، جوامع انسانی، درختان به عنوان سمبل حیات و زندگانی جاوید و نیز محافظان مردگان در گورستان ها کاشته می شدند.

بقایای این اعتقاد هنوز هم در میان برخی جوامع دیده می شوند. اعتقاد به درخت به عنوان نشانه ای از حیات جاویدان از تمدن سومریان به بعد رایج شد. در کیهان شناسی سومریان، در مرکز عالم تک درختی قرار داشت که هم نگهدارنده ی عالم و هم منشا سایر درختان و میوه ها و حتی حیوانات بود. این درخت در کهن ترین تصویرش، بنا به توصیفی که از آن در اساطیر اولیه شده، درخت کیهانی غول پیکری است که رمز کیهان و آفرینش آن است.

نزد مسیحیان از درخت فرزانگی و در فرهنگ ایرانی از درخت حیات سخن به میان آمده و گفته شده درخت حیات، درختی است که ریشه هایش در زمین و شاخ و برگ هایش در آسمان شکل می گیرند. از این رو نماد صعود از فرود به عزت، و رشد آن نماد گذار از زمین و صعود به ایزدان و آسمان است. به همین دلیل می تواند نماد باروری و زایش و نیز خرد و دانش هم باشد. در برخی جوامع نیز شکل ظاهری درخت (شاخه های متصل به تنه، شبیه پیکره ی آدمی سبب می شد درختان، نماد انسان یا نماینده ی بسیاری از صفات بشری به شمار آیند. گیاهان به ویژه درختان در فرهنگ ایرانی علاوه بر این که سمبل طراوت، آرامش و زیبایی هستند، بازتاب رابطه ی خداوند و انسان و نمادی از کل جهان عینی، ترکیب آسمان، زمین و آب، زندگی پویا، مظهر کل جهان هستی و سمبلی از رحمت روحانی و روشنایی اند. از این رو در فرهنگ ایرانی، باغ بهترین مکان برای پیوند با عالم والا تلقی می شود، با این باور که در میان طبیعت زمینی، و دنیای آرمانی (روشنایی ازلی) واقع شده است.

در کتاب هنری ماسه، از درختان نارون و شمشاد به عنوان درختان مقدس و همچنین از درختان سرو و زیتون به عنوان درختان بهشی یاد شده است. از دیگر درختان مقدس می توان از خرما و انار و انجیر نام برد.

در مجموع می توان گفت که دیدن سمبل درخت در رویا می تواند به دیدگاه ها و باور های شما درباره ی خانواده، جامعه، نحوه ی رشد و تعالی، و استفاده از امکانات برای رشد روانی نام برد. رویای شما با توجه به نحوه ی ظهور سمبل درخت و نوع درختی که در رویا مشاهده می کنید معنا می پذیرد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...