تعبیر خواب آفتاب

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آفتاب

آفتاب در خواب سمبل گرمی، روشنایی و نور امید بخش است. منبعی از اتفاقات، احساسات یا افکار جدید که در شما ایده ها یا شادی زیادی را ایجاد می کند. آفتاب سمبل منبعی غنی و جهان شمول است. ممکن است در این زمان و در زندگی واقعی مشغول آموختن علمی بسیار سودمند و با ارزش باشید.

آفتاب حامل انرژی و گرمایی است که شما را ترغیب به پویایی و حرکت می کند. این خواب می تواند به انگیزه ای جدید اشاره داشته باشد که در اثر فعالیت و شغلی جدید در شما ایجاد شده است. زمانی که آفتاب در تضاد با سمبل سایه ظاهر شود فردی ریسک پذیر را نشان داده که برای کسب تجارب جدید در حال خارج شدن از محدوده ی امن خود است. اگر در خواب خود را در محدوده ی آفتابی و دیگران را در زیر سایه مشاهده کنید می تواند نشان دهنده ی انگیزه و شجاعت بالای شما برای انجام پروژه هایی باشد که دیگران برای آن انرژی خود را صرف نکرده با ارزش آن فعالیت و پروژه را درک نمی کنند. این خواب از شما می خواهد تا ظرفیت ها و علایق خود را شناخته و برای به نتیجه رساندن ایده های خود از هیچ تلاشی فروگذار نکنید. هر چند این کار ها و فعالیت ها در نظر دیگران بی ارزش و بیهوده باشد.

غروب آفتاب می تواند به معنای تمام شدن یک دوره، یک احساس و یا یک رابطه باشد. ممکن است در این زمان و در زندگی بیداری احساس کنید که در حال از دست دادن انسان ها یا فرصت ها هستید. اگر از دیدن غروب آفتاب در خواب احساس ناراحتی و ناامیدی به شما دست دهد، این خواب تصویر گر روحی سرخورده است که ممکن است احساس کند فرصت های پیشرفت را از دست داده است.

با دیدن این خواب باید توجه داشته باشید که همان طور که خورشید در بند زمان و بنا بر چرخش شبانه روز در نهایت غروب میکند و در صبحی دیگر طلوع، فرصت های جدید نیز به وجود خواند آمد. این خواب از شما می خواهد تا این تغییرات را پذیرفته و اجازه ندهید که احساس ناامیدی و ضعف بر شما غلبه یابد.

 غروب آفتاب می تواند نشان دهنده ی احساس پیری و فرسودگی باشد. همزمان این خواب از شما می خواهد تا داوری های غیر منطقی خود را کنار گذاشته و دنبال پیگیری توانایی ایی باشید که همچنان قابلیت استفاده از آن ها را داشته و می توانید به واسطه ی آن توانایی ها یا استعداد، به دیگران کمک دهنده و الهام بخش باشید.

آفتاب می تواند نشان دهنده ی حقیقتی آشکار باشد که ممکن است در زندگی بیداری آن را نادیده گرفته یا متوجه آن نباشید. این نادیده گرفتن بر تصمیم گیری های شما تاثیر گذاشته و شما را دچار قضاوت هایی نادرست کند. همان طور که در ادبیات آفتاب می تواند کنایه از سعی بیهوده برای پنهان کردن امری آشکار آمده است. این خواب به شما یادآور می شود که حقایقی در زندگی وجود دارند که بدیهی بودن آن ها چنان حتمی است که هر گونه تلاش و فلسفه بافی های ما برای رد آن ها باطل خواهد بود. در واقع حقایق جهان بر اساس میل و منطق و خواسته ی شخصی ما شکل نخواهند گرفت.

دیدن آفتابی سرد و آزار دهنده نشان دهنده ی فردی منفی گراست که در عین این که از منفی گرایی خود رنج می برد، هیچ تلاشی در جهت بهره گیری از موقعیت ها و فرصت های پیش رو انجام نمی دهد. این فرد می تواند دارای استعداد ها و توانایی هایی باشد که به دلیل تجارب یا خاطرات بد منفعل شده و نادیده گرفته شده باشند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید این تجارب تلخ بر روح و جسم و روان شما تاثیر منفی بگذارند.

اگر در خواب مشاهده کنید که در حال بهره گیری از آفتاب برای پوست خود یا حمام آفتاب هستید، این خواب به شما پیشنهاد می دهد تا در زندگی بیداری به سراغ کار هایی بروید که روح شما را با نشاط و شاداب می کند. ممکن است این کار ها بسیار ساده و دم دستی باشند اما به علت مشغله یا فراموشی و روزمرگی متوجه آن ها نشده باشید.

اگر در خواب احساس کنید که آفتاب زده شده اید باید توجه داشته باشید که این خواب نشان دهنده ی افراط در انجام کاری است که ممکن است صرفا به عنوان سرگرمی به سراغ آن رفته باشید و هم اکنون پرداختن به این کار برای شما مشکلات یا نگرانی هایی را ایجاد کرده باشد. این مفهوم می تواند به صورت آفتاب سوختگی نیز ظاهر شود.

اگر در خواب سمبل آفتاب را در کنار سمبل ساعت یا ساعت آفتابی مشاهده کنید نشان دهنده ی چالش ذهنی شما درباره ی زمان بندی کارهای روزمره ی شماست. در واقع ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری درگیر چالش هایی درباره ی میزان مناسب پرداختن به تفریحات و زمان بندی ایی در مورد پرداختن به امور مهم و روزمره ی خود باشید. سمبل هایی که در این خواب مشاهده می کنید و احساساتی که در طول خواب دارید، ایده های زیادی را در رابطه با نوع این زمان بندی ها به شما ارائه خواهد داد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...