تعبیر خواب گرداب

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب گرداب

گرداب در خواب می تواند به ترس درونی شما از رو به رو شدن با بحران هایی اشاره داشته باشد که در ناخودآگاه شما دفن شده اند و در گذشته ی شما باقی مانده اند. آب در تعبیر خواب روان شناسی، با احساسات و ناخودآگاه مرتبط می باشد. گرداب می تواند با نوعی حالت چالش آفرین مرتبط باشد که در روز ها یا ماه های اخیر به آن دچار شده اید و ممکن است آرامش روانی شما را مختل کرده باشد. بسیار اهمیت دارد که گرداب را در خواب خود چگونه مشاهده می کنید و واکنش شما در حین دیدن این خواب چیست.

اگر در خواب احساس کنید که در گرداب گیر افتاده و در حال غرق شدن هستید، این خواب نشان می دهد که موضوعات مرتبط با احساسات در حال ایجاد تنش هایی جدی در روان شما هستند و قدرت روانی شما را مختل کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار و احساساتی که ایجاد شده اند را شناخته ورک کنید که افکار منفی چگونه در شما یک بحران عاطفی را ایجاد کرده اند و در حال از بین بردن قدرت روانی شما می باشند.

اگر در خواب مشاهده کنید که توسط فرد دیگری از گرداب نجات پیدا می کنید، باید بدانید که در تعبیر خواب روان شناسی، انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که این افراد چه احساس، فکر یا خاطره ای را در شما زنده می کنند؟ این فرد یا افراد چگونه با چالش های فعلی شما مرتبط هستند؟ درسی که از این افراد و تجربه های مرتبط خود با این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

این خواب از شما می خواهد تا شناخت شهودی خود را دست کم نگرفته و اجازه ندهید که ترس و اضطراب یا ظاهر بینی، شما را به سمت مسیر هایی سوق دهد که باعث گرفتن تصمیمات زیان بار خواهند شد یا شما را در تنگناهای جدید عاطفی و رمانتیک گرفتار خواهند کرد. به اندازه ی کافی به خاطر ترحم و توجه به احساسات و گشودن قلب خود بر انسان های نامناسب و قدر ناشناس آسیب دیده اید. این خواب از شما می خواهد تا بار شنونده ی نیاز های درونی خودتان باشید و کنترل جریان های احساسی را به دست بگیرید. این بار، خودتان انتخاب کنید که مسیرتان منتهی به چه انسان هایی باشد و چه انسان هایی بهتر است با قاطعیت از زندگی شما حذف شوند.

هیچ انسانی، هر چقدر هم انسان والا مقام یا بی آزاری باشد، حق آن را ندارد که باعث شود زندگی شما فدای او شده و به خاطر او، وقفه ای جدی در برنامه های شما ایجاد شود یا مسئولیت هایی به شما تحمیل شود که آمادگی و علاقه ی لازم برای پذیرش آن را ندارید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...