تعبیر خواب آبخانه

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آبخانه

آبخانه در ادبیات کهن به معنای توالت است و این خواب سمبلی قدیمی و رایج در رویاست. زمانی که در خواب با این سمبل رو به رو می شوید، ضمیر شما یادآور میشود که باید به تخلیه ی افکار زائد و مضری بپردازید که در ذهن شما انباشت شده است. مکانیزم ذهن ما به گونه ایست که اطلاعات و تجربیات خود را از منابع گوناگونی دریافت کرده و پس از تحلیل آن ها، سره و ناسره را جدا می کند. ذهن از شما می خواهد که بخش های اضافی و مضر تجربیات دریافتی را دور ریخته و اجازه ندهید که ذهن شما را انباشت کند.

این انباشت می تواند به صورت استرس و اضطراب فکری بروز پیدا کند. ممکن است تحت تاثیر افکار زائد دچار ناراحتی های روحی شده باشید و یا احساس کنید که توان تمرکز بر روی مسائل روزمره را ندارید.

آبخانه به صورت سنتی و آن چه که در گذشته رونق داشته، می تواند با داستان های اساطیری و خرافات نیز در خواب شما ظاهر شود. در این حالت مفهوم خواب به عقایدی کهنه و اشتباه که در ذهن شما به صورت کلیشه درآمده است اشاره دارد. ممکن است در واقعیت متوجه ریشه ی غلط این افکار نباشید. اما در ناخودآگاه و در هنگام تصمیم گیری، این عقاید خرافی بر شما تاثیر گذاشته و روان شما را مختل کند.

ممکن است درباره ی افکار زائد خود نوعی تعصب پیدا کرده باشید. این تعصبات نیز در نتیجه ی فرهنگ غالب یا عقایدی باشد که از دیگران به ارث برده اید. نهایتا ذهن شما از حجم این افکار دچار رنجش شده و از شما می خواهد تا به دفع آن ها بپردازید. این سمبل به شما سنگینی و رنج حاصل از حمل این افکار را یادآور می شود. در این حالت ممکن است با آبخانه های تو در تو و تنگ و تاریکی که ترس و اضطراب را در شما ایجاد می کنند رو به رو شوید. چرا که توانایی تشخیص و دفع این افکار را از دست داده اید.

با دیدن این خواب باید توجه داشته باشید که عقایدی به شما کمک می کنند که در نهایت آسایش روانی را برای شما فراهم کنند، نه افکاری و عقایدی که شما را محدود و منفعل ساخته و ذهن شما را از انواع ناراحتی ها انباشت کنند.

مشکلاتی که در خواب و در هنگام رو به رو شدن با سمبل آبخانه با آن ها مواجه می شوید، سمبل آن دسته از ایده ها و رفتار های شماست که در واقعیت گرفتاری و نگرانی را برای شما ایجاد کرده. به طور مثال دیدن دستشویی عمومی در حالی که در آن سرگردان هستید و از حضور دیگران نیز عذاب می کشید، به فردی موذب در مقابل جمع های خانوادگی و جامعه اشاره دارد.

همینطور دیدن آبخانه های رو باز یا بدون در. این خواب به تصویر افکار فردی می پردازد که نمی تواند فارغ از عرف و ذهنیات غلط جامعه، به ابراز وجود بپردازد. ممکن است این محدودیت ها، روزمره ی شما را مختل کرده باشد و باعث اضطراب و انزوای شده باشد. همانطور که در مواجهه با یک آبخانه ی کثیف، احساس انزجار و ناراحتی به شما دست می دهد.

این خواب به شما یادآور می شود که همه ی افراد نیاز به بخشی خصوصی در روزمره ی خود هستند تا از دیگران فاصله گرفته و به تنهایی درباره ی ایده های خود فکر کنند. بدون این که عرف یا پیشنهاد دیگران بر این جهت گیری ها تاثیر گذار باشد.

زمانی که آبخانه به شکلی منزجر کننده ظاهر می شود، در واقع نشان دهنده ی فردیست که مهارت حضور در جامعه را نیاموخته و نمیتواند خود را در مواقع استرس و هجوم فشار کاری و اجتماعی کنترل کند. غالب افکار تنش آوری که به طور روزمره به سمت ما هجوم می آورند، کاملا بی اهمیت بوده و لازم است که آن ها را فراموش کرده تا بتوانیم به کار های اساسی و اهداف اصلی خود بپردازیم.

مشاهده ی اجنه و ارواحی که در آبخانه به آزار و اذیت شما میپردازند، سمبل شخصیتی است که با دیگران احساس بیگانگی می کند. ممکن است احساس کنید که در محیط کار، با همکارانی ناسازگار و مدیریتی سخت گیر مواجه هستید. ممکن است احساس کنید که سیستم اداره یا جامعه یا محیط تحصیل شما از اساس اشتباه و کلافه کننده است. این خواب از شما می خواهد تا پیش داوری های غلط را کنار بگذارید. تلاش کنید که شناخت خود را از صفر شروع کرده و نقاط قویت و ضعیف محیط رو همزمان در نظر بگیرید. اجازه ندهید که دیدگاه های غلط شما را موذب و منفعل کند.

در مجموع در توضیح سمبل آبخانه میتوان گفت؛ اگرچه دستشویی به عنوان مکانی منفی و غیر رسمی شناخته شده اما وجود آن ضروری و در عین حال خصوصیست. افکار ما نیز نیاز به مکانی دنج و خصوصی برای پاکسازی هستند. انباشت شدن فکر از افکار ناملایم و زائد می تواند روح فرد را بیمار و جریان اندیشیدن و تحلیل را دچار ایراد کند. زمانی که درخواب با ایم سمبل رو به رو شدید، به جست و جوی راهی برای خلاص شدن از افکار اضافی و چالش های بی موردی باشید که جلوی عملکرد مفید و با ارزش شما را گرفته اند. این افکار را مرتبا دفع کرده و از آن ها دوری کنید. به مرور متوجه خواهید شد که ذهنی سبک و آزاد، بیشتری بازده را در جریان کار فکری خواهد داشت.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...