تعبیر خواب آب معدنی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آب معدنی

در تعبیر خواب روانشناسی آب به عنوان سمبل احساسات شناخته شده است و آب معدنی با سمبل کوه و ترکیبات با ارزش مرتبط است. کوه به عنوان سمبل سختی و مقاومت و گذر از مسیر دشوار شناخته شده.

 هنگامی که در خواب با سمبل آب معدنی رو به می شوید باید توجه داشته باشید که ذهن شما در حال شناخت احساسی ارزش مند و غنی که از دل پیچیدگی ها و روانی غنی سرچشمه گرفته، هستید. این خواب به شما درباره ی توانایی ها و پتانسیل درونی شما برای تاثیر گذاری خبر می دهد.

زمانی که در خواب مشغول خوردن آب معدنی هستید، مفهوم این خواب به علاقه ی شما برای سرشار شدن از احساسی ارزشمند و غنی صحبت می کند. مانند فردی که علاقه مند به هنر یا یادگیری علمی خاص می باشد. همچنین این خواب می تواند نماد احساس پیروزی و ارزشمند بودن یک رابطه ی عاطفی در گذر زمان باشد.

آب معدنی در واقع به آبی گفته می شود که نسبت به آب معمولی از نظر میزان مواد معدنی، نوع مواد و ترکیبات نسبت به آب های دیگر متفاوت باشد. به این ترتیب هنگامی که در خواب با سمبل آب معدنی رو به رو می شوید، در حال بررسی احساسی متفاوت با ترکیب غنی و منحصر به فرد هستید.

احساسی که در زندگی بیداری توجه شما را به خود جلب کرده و چالش جدیدی را پیش روی شما قرار داده است. آب در بسیاری موارد اشاره به ضمیر ناخودآگاه شما دارد. مخصوصا هنگامی که آب را در ابعاد وسیع مشاهده می کنید. این خواب درباره ی احساسی که در نتیجه ی تفکر و ادراکی عمیق به دست آمده روشنگری می کند.

اگر در خواب نسبت به آب معدنی احساس بدی داشته باشید به طوری که آب معدنی به شکل سمبلی منفی ظاهر شود، این خواب به بدبینی شما نسبت به تفکر، مکتب یا اعتقادی خاص که به تازگی و در زندگی بیداری با آن آشنا شده اید اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی این اعتقاد و تفکر جست و جو کرده و درباره ی ماهیت حقیقی آن ها از نظر آسیب رسان بودن یا بی خطر بودن مطمئن شوید.

اگر در خواب مشغول چشیدن آب معدنی باشید، باید توجه داشته باشید که چشیدن با تست کردن و آزمودن مرتبط می باشد. ممکن است در این زمان لازم باشد تا موضوعی را مورد بررسی قرار داده و ماهیت آن را بیازمایید و سپس به آن اطمینان کنید.

آب معدنی با احساس غنی بودن و ارزشمندی مرتبط است. به هر ترتیب این خواب از شما می خواهد تا در محیط کار یا تحصیل توانایی های خود را به کار گرفته و از ارائه ی ایده های خود نهراسید. در صورتی که به طریقی روشن ایده های خود را ارائه کرده و مزایای این ایده ها را برای دیگران تشریح کنید، موفقیت ارزشمندی را کسب خواهید نمود.

در رابطه با احساسات عاطفی، آب معدنی می تواند به فردی با شهود بالا اشاره داشته باشد که با ارائه ی درونیات خود و جلوگیری از سانسور و خود کم بینی به ابراز وجود بپردازد. نادیده گرفتن مسائل کلیشه و بهره مند ساختن رابطه از احساسات غنی می تواند برای طرفین سودمند و خرسند کننده باشد.

آب منبع زندگی و عنصر کلیدی جهت وجود موجودات در کره ی خاک می باشد. قدرت تاثیر و اهمیت آب در رویا، به اندازه ی تاثیر و اهمیت آب بر روی کره ی زمین است. به همان شکل که آب در کره ی زمین می تواند مشکل آفرین و باعث به وجود آمدن بلایای طبیعی باشد، در خواب نیز می تواند به اشکال مثبت و منفی ظاهر شود.

همان طور که آب در بیداری می تواند به زنده ماندن موجودات کمک کند در رویا نیز می تواند به عنوان منشا تولد، پرورش و ایده پردازی باشد. آب به عنوان دشمن مرگ و انفعال و سمبل افکار بلند پروازانه ظهور پیدا می کند.

 آب معدنی در حالتی شفاف نماد خلوص، صلح و عدالت است و در حالت کدر و ناپاک، سمبل نگرانی، درد و غم می باشد و اشاره به احساسی دارد که این ناراحتی ها را برای شما به وجود آورده. در این حالت باید منشا این احساس را در واقعیت شناسایی کرده و در جهت برطرف کردن آن بکوشید. این احساس می تواند در نتیجه ی مشغول شدن به شغلی استرس برانگیز، محیط تحصیلی ناکارآمد و نامناسب، یا روابط عاطفی نامناسب به وجود آمده باشد.

در مجموع می توان گفت آب معدنی در حالت عادی و در غالب اوقات با پیامی مثبت همراه است. این سمبل یادآور زنده کردن و زنده ماندن، آزاد کردن، تمیز کردن، غنی سازی فکر و روان، انعطاف پذیری و کیفیت بخشی، احساسات و عواطف و جوشش و خروش باشد.

با دیدن این خواب به احساسات خود درباره ی زیستن و اندیشیدن و چگونگی و کیفیت آن احساسات مراجعه کنید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...