تعبیر خواب آب گرم

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آب گرم

در تعبیر خواب روانشناسی آب به عنوان سمبل احساسات شناخته شده. این سمبل به اشکال مختلفی در خواب ظاهر می شود و هر کدام سمبل یکی از جنبه های افکار و احساسات رویابین است.

آب گرم سمبل تجربه ای سودمند اما با ظاهری مشقت بار است. در حالت عادی پوست بدن نسبتبه آب گرم حساس است اما زمانی که تاثیر آن بر مفاصل و بدن را درک کنیم، از رو به رو شدن با آب گرم سرباز نخواهیم زد. برای تفسیر روانشناسی این سمبل میتوان به تجربه های دیگری نیز مراجعه کرد. به طور مثال در حالت عادی از خوردن آب گرم بیزار هستیم اما هنگامی که تاثیر آن ها را برسیستم گوارشی و برطرف کردن مشکلات گوارشی درک کنیم به مصرف آن متمایل خواهیم شد.

برخی احساسات و تصمیمات در زندگی وجود دارند که فرد در حالت عادی از آن ها بیزار است و به نظرش بی ارزش و مشقت بار هستند. فرد در این زمان قادی به درک سود و مزیت این تصمیمات نیست. این عدم درک میتوان به ساختار ساده ی این احساس یا تصمیم مربوط باشد. اما زمانی که از مزیت این احساس مطلع شود به آن تن داده و از مزایای آن بهره مند خواهد شد.

به طور مثال به ما گفته میشود که بهترین اقدام برای یادگیری زبان انگلیسی تمرین مداوم است. به شکلی که هرروزه با کلمات و جملاتی که مایل به یادگیری شان هستیم رو به رو شده و مطالعه ی مجدد داشته باشیم. فرمول این تصمیم بسیار ساده و واضح است. با این حال بسیاری از افراد از انجام این تمرین سرباز زده و آن را مشقت بار میبینند.

زمانی که در خواب با سمبل آب گرم رو به رو شوید، احتمالا در زندگی بیداری با همچین تصمیمات و احساساتی رو به رو هستید. ذهن شما در خواب مشغول بازسازی و تشبیه شرایط شما به آب گرم است. ممکن است در خواب فردی به شما آب گرم تعارف کند و شما درباره ی خوردن یا نخوردن آب گرم دچار شک و تردید شوید. این خواب نشان دهنده ی آن است که شما درگیر چالشی درباره ی پذیرش ریسک و احساس جدید در زندگی واقعی هستید. فردی که در خواب مشاهده میکنید سمبل موضوع احساس و تصمیم شماست. او میتواند نماینده ی یک علم، اعتقاد یا طرز فکری جدید باشد.

نوشیدن آب گرم سمبل سرشار شدن و درک آن موضوع و احساس است. زمانی که در خواب در حال نوشیدن آب گرم هستید، این خواب یادآور این معناست که شما در حال درک این مضوع هستید که ریسک و پذیرش تصمیمات جدید چگونه به پیشرفت شما و رسیدن شما به اهداف و آرزوهایتان کمک دهنده خواهد بود.

اگر در خواب آب گرم را به صورت نوشیدنی شفابخش و کمک دهنده برای برطرف شدن بیماری تان ببینید. به طور مثال اگر در خواب سرماخورده باشید و فردی به شما آب گرم تعارف کند؛ این خواب یادآور این معناست که بهتر از برای رفع مشکلاتی که هم اکنون و در زندگی بیداری به وجود آماده اند، راه حل هایی که به ظاهر مشقت بار هستند اما ساختار و ایده ای ساده دارند را پذیرا دارید. در واقع شما در حال سنجش راه حل هایی هستید که برای رفع مشکل شما وجود دارد.

دیدن آب گرم در حالی که کدر و آلوده به نظر میرسد، به بدبینی درونی شما نسبت به راه حل ها و تصمیمات پیش رو اشاره دارد.

اگر در خواب مشغول شنا در آب گرم باشید، این خواب به تمایل ضمیر ناخودآگاه شما به شست و شو و درمان افکار زائدی اشاره دارد که ذهن شما را انباشت کرده و احتمالا ناراحتی های روحی و روانی را برای شما ایجاد کرده. در واقع خواب هایی با مفهوم شست و شو مثبت بوده و شما را دعوت میکنند تا به افکار و روحیات خود توجه بیشتری داشته باشید.

اگر در خواب سرچشمه ی آب گرمی را مشاهده کنید، این خواب به ایده های شما برای برطرف کردن مشکلات اشاره دارد. این خواب زمانی معنا پیدا میکند که نام محل، سمبل های دیگر خواب و افراد حاضر در خواب نیز، برای شما معنای مشخصی پیدا کنند. در واقع ضمیر ناخودآگاه شما اکنون دریافته است که چه کنشی میتواند به بهبود اوضاع و حرکت شما به سمت خواسته هایتان کمک کند.

اگر در این خواب سمبل ماهی قرمز را نیز مشاهده کنید این خواب به ایده های شما برای پیشبرد اهدافی که با کسب تجربه و نشاط همراه است اشاره دارد. احساسات شما بر این مبناست که بهتر است در کنار کسب تجارب، پویا و فعال باشید و اجازه دهید که هیجان و شادی شما وارد سیر تحقیق و کاوش شما شده تا بتوانید به هدف خود نزدیک تر شوید.

اگر چشمه ی آب گرم را در فصل سرما و در میان برف و یخ مشاهده کنید، این خواب به استعدادی در ضمیر شما اشاره دارد که احتمالا گمان میکنید فاقد آن استعداد هستید. در واقع این خواب فردی را نشان میدهد که بر اثر گذشت زمان، توانایی های خود را به فراموشی سپرده و قدر دان آن ها نیست. این خواب از شما میخواهد تا با یادآوری این استعداد ها، از آن ها در جهتی مثبت بهره مند شوید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...