تعبیر خواب آب شور

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آب شور

آب شور اشاره به موضوعی ناخوشایند دارد که پرداختن به آن ممکن است برای شما با دشواری همراه باشد. همچنان که در هنم تشنگی نوشیدن آب شور  چندان خوشایند نیست. این خواب میتواند به چالش جدید پیش روی شما در رابطه با یک احساس شد. در واقع درگیری با احساسی ناخوشایند که شما را ملزم به تحمل و کنار آمدن با آن مشکل کرده است.

زمان که در خواب با سمبل آب شور رو به رو میشوید، توجه داشته باشید که در تعبیر خواب روان شناسی، آب به مجموع احساسات شما اشاره دارد.  آب سمبلی بسیار قوی است که شما را متوجه درونیان و ضمیر ناخودآگاه شما میگرداند.

اگر در رویا برای رفع تشنگی به سراغ آب بروید و متوجه بشوید که آب شور است، در این حالت می توان گفت که آب شور اشاره به ایده ای ناخوشایند و ناکارآمد دارد که برای رفع مشکلات احساسی خود در پیش گرفته اید. این ایده را ممکن است هم اکنون در زندگی بیداری دنبال کنید و درباره ی ماهیت آن به اطلاعات درستی نرسیده باشید. این خواب از شما میخواهد تا درباره ی منابعی که برای رفع مشکلات احساسی خود در نظر گرفته اید بیشتر جست و جو و پرسشگری کنید.

آب شور می تواند از طرفی به خواسته های شما برای رسیدن به آزادی و سلامتی اشاره داشته باشد. آب شور بسته به نحوه ی ظهور آن در خواب میتواند گاها نشان دهنده ی تلاشی باشد که شما را به آزادی یا دریا یا منابع تخیل و خلاقیت متصل میکند. این خواب از شما میخواهد تا هوشیار بوده و اجازه ندهید که سبکخیالی و آسوده طلبی، شما را از منافع تلاش و خلاقیت حروم کند.

در برخی موارد آب شور نشان دهنده ی منبعی انرژی بخش است. آب شور با سمبل نمک نیز مرتبط است. نمک نیز میتواند نشان دهنده قوت و خرج زندگی باشد. این خواب میتواند ایده ای از طرف ذهن شما برای برون رفت از تگناهای مالی یا احساسی زندگی باشد. در واقع این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شما برای به کارگیری توانایی ها و احساسات روشن و صریحتان است. احساساتی که به شما کمک میکند تا از مشکلات فعلی خارج شوید.

اگر در رویا مشغول شنا در برکه یا دریاچه ای باشید و متوجه شوید که آب برکه یا دریاچه شور است، باید توجه داشته باشید که شنا و غواصی سمبل هایی مرتبط با تلاش و جست و جو و کسب تجربه هستند. شما در این خواب مشغول کاوش و جست و جو در درونیات و معنویات خود هستید. اگر آب ظاهری مثبت و روشن دارد، درونیات شما واضح و روشن هستند. شما در این زمان می دانید که به دنبال چه چیزی هستید و برای چه منظوری تلاش میکنید.

از طرفی شور بودن آب می تواند به نگرانی های جزئی شما اشاره داشته باشد. این خواب ازشما میخواهد تا موانع پیش روی خود را شناخته و از تجارب و توانایی های خود برای گذر از آن ها استفاده کنید. این خواب از شما میخواهد تا به مشکلات جزئی اهمیت نداده و به حرکت و تلاش خود ادامه دهید. احساسات شما در این زمان روشن و کارآمد هستند. شما با اتکا به توانایی های خود خواهید توانست از این مرحله از زندگی خود عبورکنید.

اگر در رویا آب شوری که برای آشامیدن استفاده میکنید به شکل قابل توجهی گرم نیز باشد، باید توجه داشته باشید که هر چالشی در رویا، به یکی از چالش های شما در زندگی بیداری اشاره دارد. در این رویا، دو چالش مطرح است. یک آب شور و دیگری آب گرم. اگر در رویا به شدت تشنه هستید و با چنین آبی رو به رو میشوید، این خواب به نگرانی و ناراحتی شما در مورد احساسات و زندگی روزمره تان اشاره دارد. این خواب نشان دهنده ی شخصیتی است که احساس تنهایی روانی داشته و از دیگران سلب امید کرده است. این خواب از شما میخواهد تا خوشبینی خود را تقویت کرده و اجازه ندهید که افکار منفی بر شما تسلط پیدا کند. این خواب شما را به یافتن نوعی جهان بینی جدید دعوت میکند تا با ذهنی باز به شناخت منابع دریافت معنویت پرداخته و از آن ها دلگرمی پیدا کنید. روح شما به هماهنگی با طبیعت و معنویت نیاز دارد.

ایجاد ارتباط موثر با دیگران در صورتی ایجاد خواهد شد که ارتباطی موثر با درون و روحیات خود پیدا کنید. هماهنگی با طبیعت، ابتدا در درون افکار و روحیات شما رقم خواهد خورد. پس از این مشاهده خواهید کرد که منابع گوناگون روحیه و همدلی به سوی شما گشوده خواهد شد. شما هم اکنون هم تنها نیستید و ذهن شما از منبعی قوی و عظیم در حال دریافت راهنمایی های گوناگونی از طریق رویا و سمبل های آن می باشد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...