تعبیر خواب آب سرد

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آب سرد

آب سرد در بیشتر موارد و مخصوصا زمانی که برای نوشیدن استفاده شود، سمبل احساسی گوارا و مثبت است. در تعبیر خواب روانشناسی، آب به عنوان سمبل احساسات شناخته شده. آب گرم با مشقت و آب سرد با احساسات مثبت مرتبط است. همان طور که در واقعیت، نوشیدن آبی سرد یا خنک، خوشایند تر از آب گرم است و احساس عطش و تشنگی را برطرف می کند.

با این حال، اگر آب سرد در شما احساس بدی را ایجاد کند، به طور مثال در اثر برخورد با آب احساس فلجی و انقباض را در ماهیچه های خود احساس کنید، این خواب به فضای احساسی منفعل و ناراحت کننده ای که در بیداری با آن رو به رو هستید اشاره دارد. آب سرد حرکت شما را دچار اشکال کرده و جلوی تاثیر مثبت و پویایی شما را گرفته است. در این حالت، آب سرد می تواند سمبل فضایی نامناسب باشد. ممکن است احساس کنید که فعالیت هایی که به تازگی به آن ها مشغول شده اید، مطابق با ایده ها و فضای فکری شما نیست.

ممکن است پیش از ورود به این فضا متوجه ناکارآمد بودن و منفعل بودن آن نشده باشید. این خواب نشان دهنده ی این معناست که شما به درکی از تحلیل احساسی خود نسبت به محیطی که در آن مشغول کار یا تحصیل هستید، یا رابطه ی عاطفی ای که که در آن قرار دارید، رسیده و این اضطراب از عدم همخوانی این فضا با خوشایندتان، نوعی انقباض را در شما ایجاد کرده و شما را از حرکت و کسب تجربه های جدید یا لذت بردن از این فضا بازداشته است. همان طور که آب بسیار سرد، برای شنا و لذت بردن، چندان مناسب و مطلوب نیست.

آب بسیار سرد، در ابعاد وسیع می تواند نشان دهنده ی روانی سرد و بی انگیزه باشد. این خواب فردی را نشان می دهد که با وجود پتانسیل بالا، دچار نوعی انفعال و دلسردی شده که او را از حرکت یا لذت بردن از زندگی باز داشته است. این سمبل قوی تر می شود هنگامی که در خواب، احساس بی انگیزگی و ناامیدی را نیز تجربه کنید. این خواب از شما می خواهد تا نقاط عطف زندگی خود را شناخته و فعالیت هایی که در شما احساس لذت و خوشحالی را ایجاد می کنند را گسترش دهید. به کار گیری توانایی هایتان نه تنها می تواند کمکی مثبت در جهت بهبود وضعیت روانی تان باشد، بلکه برای دیگران نیز، دارای منفعت خواهد بود. شما با به جریان انداختن و استفاده از این توانایی ها خواهید توانست جلوه ای بهتر به دنیا و محیط زندگی خود داده و از منافع فعالیت خود بهره مند شوید.

آب یکی از سمبل های رایج در خواب می باشد و معمولا به ناخودآگاه شما اشاره دارد. هنگامی که آب را در ابعاد وسیع مانند دریا یا اقیانوس مشاهده می کنید، در واقع در حال شناخت و کاوش در ناخودآگاه خود هستید. گونه های مختلف ظهور آب در رویا، به حالات مختلف روانی شما اشاره دارد به طور مثال، دیدن ماهی و موجودات دریایی، اشاره به فرصت های کسب تجربه ای که پیش روی خود احساس می کنید، اشاره دارد. اگر در خواب ماهی را خارج از آب یا به صورت مرده مشاهده کنید، این خواب به احساس ناراحتی و بی انگیزگی شما اشاره دارد. ممکن است احساس کنید که انگیزه هایی در شما مرده و دیگر توان تجربه و پرداختن به موضوعات مورد علاقه ی خود را ندارید. این خواب به شما می گوید تا به دنبال یافتن فرصت های جدید بوده و از دلسردی و ناامیدی دوری کنید.

اگر در خواب مشغول چشیدن یا آزمایش کردن آب سرد باشید، این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شما درباره ی لزوم تجربه و آزمودن موضوعی می باشد که به تازگی توجه شما را به خود جلب کرده است. این موضوع می تواند مرتبط با طرز فکر یا اعتقادی باشد که به تازگی با آن آشنا شده اید.

اگر در خواب افراد دیگری را درون آب سرد مشاهده کنید، باید توجه داشته باشید که این افراد بیش از هر چیز، سمبل بخشی از شخصیت شما می باشند که هم اکنون در حال شناخت آن ابعاد می باشید. با دیدن این خواب باید توجه داشته باشید که این فرد برای شما سمبل کدام دسته از افکار یا گرایشات می باشد. فکر کردن به این فرد چه احساساتی را در شما زنده می کند. حضور این فرد در رویا، برای شما مثبت و کمک رسان بوده یا موجب ناراحتی شما گشته است؟ خصایل مربوط به این شخص چگونه می تواند راهنمای شما برای خروج از بی انگیزگی و دلسردی باشد؟

شنا، قایقرانی یا پارو زدن در جریان یک آب سرد، می تواند نشان دهنده ی حرکت شما بر اساس جریان و حرکت زندگی در بیداری باشد. هر چند هم اکنون دچار سردی شده باشد و به نظر برسد که در فضایی منفعل و بی روح قرار گرفته است.

اگر در خواب جریان آب سرد را در زیر یک پل مشاهده کنید، باید توجه داشته باشید که پل می تواند راهی ارتباطی میان اکنون و خاطراتی در گذشته ی شما داشته باشد. شما در حال کشف و شناخت اتفاقات و جریاناتی هستید که در گذشته ی شما سردی و بی انگیزگی را ایجاد کرده اند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...